Enthousiasme en kansen voor omgevingsvisie Barneveld centrum

Enthousiasme en kansen voor omgevingsvisie Barneveld centrum

Het maken van een omgevingsvisie is kijken naar en werken aan de toekomst. Het is samen gestalte geven aan de omgeving waarin wij, en onze kinderen, willen leven.
Dat denken, praten en overleggen heeft hier naar ons idee een mooi stuk opgeleverd. Perfect? Misschien niet, maar om vergissingen en fouten te herstellen hebben we gelukkig ook nog gelegenheid om gaandeweg het stuk aan te passen.

Dat het overleg met betrokkenen echt een goed stuk heeft opgeleverd blijkt ook wel uit dat er zes zienswijzen zijn ingediend, en dat is voor een stuk van dit belang eigenlijk heel overzichtelijk. Vooral omdat het stuk op basis ervan ook is aangepast.

Ook wij hebben onze aandachtspunten. Het eerste ligt een beetje buiten het eigenlijke centrumgebied, maar zou er volgens ons eigenlijk integraal mee moeten worden opgepakt. Ik doel dan op het gebied aan de oostzijde van de Burgemeester Kuntzelaan en de spoorweg, zeg maar van Rijnvallei tot Karwei. Dat gebied biedt volgens ons écht grote kansen voor zowel inbreiding met woningbouw maar ook voor commercie. Zeker, met hobbels, maar de mooie kansen verdienen het om met volle aandacht en inzet naar herontwikkeling van dat gebied te kijken.

Het tweede punt betreft de vergroening van het centrum. Daar is al behoorlijk wat over gezegd. Wij vonden hierover in het bijzonder de stem van Annelies Leusink van Plaatselijk Belang helder klinken. Vooral omdat de maandagavond na de commissie overal in het centrum het geluid klonk van klinkers, tegels, shovels, en de stemmen van de vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen staken om concreet invulling te geven aan die vergroening. En als ik ze zo sprak blijft het niet bij geveltuintjes. Een initiatief en werkzaamheid die wat ons betreft bewondering, maar vooral ook ondersteuning verdient, want groen is meer dan bomen, veel meer.

En die ondersteuning mag ook concreet, en snel, zeker voor Mevr. Leusink’s idee voor de vergroening bij de Kampstraat. Een ‘quick win’, die los staat van alle andere plannen en benodigde inpassing daarvan. De ambtelijke ondersteuning van de wethouder gaf dan ook aan dat dit eigenlijk dit jaar nog geregeld zou kunnen worden. We verwachten, en rekenen erop dat het dan ook gebeurt.

De totstandkoming van deze omgevingsvisie was een proefproject, een pilot. Wat ons betreft een geslaagde pilot, ook vanwege het participatietraject. De heer Nagelvoort gaf in de commissie aan dat hij dat traject als heel prettig had ervaren, en wilde daar ook in de toekomst graag aan bijdragen. Wij hopen dat u dat enthousiasme weet vast te houden, ook bij de Omgevingsvisie voor onze hele gemeente.

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld