Suzanne Wassinks tijd als raadslid is voorbij: “Ik neem nu wel afscheid van politiek maar niet van Pro.”

Suzanne Wassinks tijd als raadslid is voorbij: “Ik neem nu wel afscheid van politiek maar niet van Pro.”

BARNEVELD – Suzanne Wassink stopt na drie jaar en acht maanden als raadslid voor PRO’98. Ze vindt het nog steeds prachtig werk om te doen, maar het lukte haar niet meer om het raadswerk te combineren met haar fulltimebaan en gezin. Daarom heeft ze besloten te stoppen. “Dat is niet alleen goed voor mij maar ook voor Pro’98. Dan kan iemand instappen die er wel alle energie in kan steken om zichtbaar te zijn en te doen wat mensen van ons vragen, het werk doen waarvoor ze op ons gestemd hebben.”
Door: Aron van Iperen

PRO’98 is niet de eerste partij waar Suzanne voor in de raad heeft gezeten. “Ik kwam voor het eerst in de raad in 2010, toen voor het CDA. In 2014 ben ik gestopt in 2018 voor pro aan de slag gegaan.” Voor haar waren de progressieve ideeën van Pro’98 doorslaggevend. Daarnaast had ze ook grote bewondering voor de manier van politiek bedrijven van Pro. “De manier van politiek bedrijven, veel moties en amendementen indienen maar altijd goed beargumenteerd, ook dat trok me erg aan.”
In 2017 is ze gevraagd om mee te doen, ze kwam als nummer drie op de lijst te staan. Toen ze na de verkiezingen in de raad kwam wilde ze zich graag inzetten voor dingen die juist buiten haar werkveld lagen. “Ik heb zelf een achtergrond in ruimtelijke ordening. Dan is het meest eenvoudig om dat ook te doen in de raad, omdat je daar vakmatig aansluiting bij hebt. Maar ik wilde me eigenlijk bezighouden met een kant die ik in het dagelijkse leven minder tegenkom. Dat is de sociale kant.” Zaken die voorbijkwamen waren bijvoorbeeld leerlingenvervoer, jeugdzorg en de uitbreiding van de begraafplaats in Barneveld. “Toen hebben we ons er bijvoorbeeld voor ingezet dat de urnenmuur op een mooie prominente plek zou komen en niet achteraf weggeschoven zou worden.”
Het mooiste wat ze bereikt heeft met de fractie vindt ze de stappen die nu gezet zijn in de richting van openbaar voortgezet onderwijs. “We zijn er nog niet in geslaagd om openbaar voortgezet onderwijs naar Barneveld te halen. Dat zal nog een tijdje duren, maar de beweging die je nu ziet, er is een onderzoek gestart en gesprekken met belangstellenden, dat vind ik mooi.”

Haar zetel wordt nu overgenomen door Marcel Godschalk, die eerder ook al in de raad zat voor PRO’98. Suzanne heeft alle vertrouwen in hem. Zeker als het aankomt op onderwijs. “Als je iets aan Marcel kan toevertrouwen is het onderwijs. Ik denk zeker dat hij, samen met Frank, stappen kan zetten voor het onderwijs. Wat belangrijk is dat de gemeente beleidsmensen krijgt voor onderwijs en dat roept Marcel al heel lang.”

Na ruim drieënhalfjaar komt Wassinks politieke carrière tot een eind, maar ze zal zich blijven inzetten voor PRO’98. “Ik neem nu wel afscheid van politiek maar niet van pro, ik ben en blijf lid, als ik me ergens kan inzetten dan zal ik dat doen, maar wel met aandacht voor thuis.” Als voorbeeld noemt ze de regenboogvlaggenactie die recent weer gehouden is.

Ze stopt dan wel, maar ze hoopt dat meer mensen raadswerk gaan doen. “Het is belangrijk dat mensen raadswerk blijven ambiëren. We moeten het progressieve geluid naar voren blijven brengen. Ik stop nu omdat het voor mij lastig werd te combineren, maar het is wel te combineren.” Het is niet alleen belangrijk, maar ook heel leuk werk volgens Suzanne. Ze raadt het iedereen aan.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld