De gemeente moet GEUR bekennen

De gemeente moet GEUR bekennen

In de Barneveldse Krant staat het heel duidelijk:  “Zodoende wordt de raad verzocht de Verordening geurhinder en veehouderij 2008 aan te passen aan de actuele situatie, zodat een aantal woningbouwprojecten doorgang kan vinden”. Daar kan je niet tegen zijn als je je bedenkt dat Barneveld een grote bouwopgave heeft.

Dit is geen voorstel, dit is een dilemma. Een keuze tussen twee kwade. Niet bouwen of niet boeren. Die woningbouwprojecten blijken volgens het raadsvoorstel een 8-tal projecten te zijn verspreid over de gehele gemeente, van Garderen tot Zwartebroek en natuurlijk de locatie Bloemendaal.

Pro’98 vraagt zich oprecht af, wil je wel bouwen in gebieden waar de toekomstige bewoners worden opgezadeld met geuroverlast. Bij eventuele klachten moet je dan ook nog zeggen dat alles volgens de regels en vergunningen is. De toekomstige bewoners van te voren aangeven dat er mogelijk geuroverlast is zou duidelijk zijn. Gaat de bouwer dat doen?

De vergunningen intrekken van bestaande boeren bedrijven wegens veranderende geurnorm kan de bedoeling niet zijn. Wel geeft het college aan dat met het Schone Luchtakkoord in de hand er steeds meer maatregelen volgen die echt bijdragen aan een schonere lucht.

We horen graag van de wethouder wat hier de ontwikkelingen in zijn en welke zaken op korte termijn een bijdrage leveren aan schonere lucht. Dit natuurlijk specifiek voor de bedrijven die grenzen aan de woningbouwlocaties.

Waar Pro’98 zich zorgen om maakt is dat de toekomstige bewoners van de genoemde bouwprojecten te maken krijgen met geurhinder die we als raad hebben goedgekeurd door de norm bij te stellen.  Je zal er maar wonen. Zoals ik in de aanhef al zei. We kunnen niet tegenstemmen, Pro’98 gaat dat ook niet doen. Wel zien we uit naar een snelle evaluatie van het geurbeleid.

We zien uit naar een geurbeleid dat op termijn voldoet aan de gestelde normering.

Om de toekomstige bewoner niet langdurig in de “geur” te laten zitten dienen we een motie in.

Marcel Godschalk