Pro’98: “Huisbezoek noodzakelijk om mensen in de schulden te helpen”

Pro’98: “Huisbezoek noodzakelijk om mensen in de schulden te helpen”

Pro’98 dient een motie vreemd aan de agenda in om weer bij de mensen thuis langs te gaan  om contact te leggen om zo in een vroeg stadium mensen te kunnen helpen die in de schulden zitten.
Dit is een groep mensen die dreigt te worden afgesloten van essentiële levensbehoeften zoals een dak boven je hoofd, stromend water en warmte. Hoe sneller de hulp op gang komt,  hoe effectiever dit is. En contact leggen via het bezoek aan huis is de meest effectieve manier om dit contact te leggen.

Tijdens de commissievergadering is hier aandacht voor gevraagd door onze fractie, maar ook de fracties van het cda, christenunie en de VVD. De wethouder gaf tijdens de commissievergadering aan hier vanwege de corona maatregelen geen mogelijkheden voor te zien.

Wij begrijpen de bezwaren van het college van huisbezoeken rondom corona en zien de voorbeeldfunctie die de gemeente hierin heeft, maar wij zijn van mening dat met een goed afwegingskader er ook binnen de maatregelen wel degelijk mogelijkheden zijn om dit bezoek aan huis weer op te starten. Tijdens een gesprek met Bemoeizorg Barneveld ontvingen wij ook het signaal dat zij deze bezoeken het liefst zo snel mogelijk weer op zouden willen pakken. Kortom, voor Pro’98 reden om hier vandaag een motie over in te dienen, want armoede is onrecht en heeft enorm veel impact op inwoners van onze gemeente. Hoe eerder wij als gemeente deze mensen en hun gezin kunnen ondersteunen hoe beter!

Henri Mulder en Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld