Even voorstellen: Ernest Meijer (nummer 6)

Even voorstellen: Ernest Meijer (nummer 6)

Waar hou jij je op dit moment mee bezig:

Ik werk bij de Nationale Politie in de eenheid Oost Nederland. Mijn functie is die van bestuursondersteuner. In die functie ondersteun ik de leiding van een politieteam in de contacten met de buitenwereld zoals de gemeenten en het openbaar ministerie. Ook verricht ik beleidsmatige ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van (meer)jaarplan, het vaststellen en of bijstellen van prioriteiten. Verder ben ik lid van ondernemingsraad van de politie-eenheid Oost Nederland.

In mijn vrije tijd fiets ik met een vriendengroep op de racefiets. Daarnaast fiets ik in de donkere maanden op de mountainbike regelmatig een toertocht. Verder wandel ik regelmatig samen met mijn echtgenote. Wij zijn bezig met het Pieterpad en zijn over de helft.
Tenslotte fitness ik in een Barneveldse sportschool, waarbij ik in de wintermaanden ook meedoe aan live spinning. Door de “coronaperikelen” staat dit momenteel op een laag pitje.

Wat is de mooiste plek voor jou in onze gemeente:

De gemeente Barneveld kent vele mooie plekken, zoals “Kootwijkerzand”, “Het Paradijs”, “Stroese Heide”, Boswachterij Garderen, Loofles. Allemaal schitterende stukjes natuur waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen en genieten van de natuur. Maar persoonlijk vind ik de Ouwendorperweg in Garderen (verbinding tussen de Apeldoornse straat en de Koningsweg) de mooiste weg in de gemeente Barneveld. Een rustiek en idyllisch landweggetje in een licht glooiend landschap. Dit karakter kan nog versterkt worden als besloten zou worden het asfalt te vervangen door mooie oude gebakken klinkertjes (waaltjes).

Wat zou je graag willen veranderen in onze gemeente:

Een uitbreiding van het wandelnetwerk. Het rondje Barneveld (initiatief Pro’98) is een prima start geweest, maar nu is het zaak dit verder uit te breiden.
Ook zou ik graag zien dat Barneveld net als Ede het lef heeft om een mooie ATB route aan te leggen in bijvoorbeeld Garderen en dan de verbinding te zoeken met Putten/Ermelo. Wat zou het mooi zijn als de gemeente in de wijken in Barneveld buiten fitnessapparaten zou plaatsen waarop de inwoners in hun eigen wijk in de buitenlucht aan hun conditie kunnen werken. Corona heeft laten zien dat fit en gezond belangrijk is, maar door een pandemie als corona de reguliere sportschool toch zijn beperkingen kent. Deze zijn al vaak te zien  in steden in zowel  in Nederland als het buitenland.

Ook zou ik willen kijken of de gemeente, al dan niet in samenwerking met de landelijk politiek, wat kan betekenen om de zogenaamde zorgval te voorkomen. De zorgval doet zich voor wanneer personen niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen en naar een verpleegtehuis moeten. In eerste instantie valt men qua ondersteuning veelal onder de WMO. Om je bij een verpleegtehuis in te schrijven moet je beschikken over een WLZ (Wet langdurige zorg) indicatie. Deze dient afgegeven te zijn voor de inschrijving. Op het moment dat deze indicatie is afgegeven val je niet meer onder het WMO regime, maar direct onder de regelingen van de WLZ. Voor de meeste mensen leidt dit tot hogere eigen bijdragen en is minder ondersteuning mogelijk (budgetprobleem van de verschillende potjes). Dit probleem doet zich voor in de overgangssituatie, concreet de wachtperiode op een plaats in een verpleegtehuis.

Voldoende beschikbare en betaalbare woningen, zowel voor jeugd als voor senioren. Door het realiseren van o.a. woningen voor senioren zal een doorstroom op gang kunnen komen waar alle categorieën -starters, doorstromers (vaak jonge gezinnen), alleenstaanden en senioren- profijt hebben.

Het wordt tijd dat een gemeente als Barneveld met 60.000 inwoners en een groeifocus naar 80.000 inwoners eindelijk naast primair openbaar onderwijs ook openbaar vervolg/middelbaar onderwijs krijgt.

Waarom Pro’98:

Pro’98 laat in de gemeente Barneveld het progressieve geluid horen. Zowel op maatschappelijk als sociaal terrein. Dat spreekt mij aan.
Pro laat ten opzichte van de confessionele partijen duidelijk een tegengeluid horen, maar is zich terdege bewust dat ze het niet alleen kan en gaat daarom de verantwoordelijkheid niet uit de weg en durft daarom bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Pro heeft dan ook diverse malen bestuursverantwoordelijkheid genomen en deelgenomen aan het college van B&W. Je weet dat je dan compromissen zal moeten sluiten. Desondanks is dit in mijn optiek de beste manier om veranderingen te bewerkstelligen. Immers door alleen kritiek te leveren vanuit de oppositie komen over het algemeen geen veranderingen voort en laat staan dat je dan iets van je idealen kan verwezenlijken.

Samen met de andere leden van Pro’98 wil ik mij graag inzetten voor een veilig, leefbaar en sociaal Barneveld.t belang van iedere burger even zwaar weegt.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld