Even voorstellen: Martin Lentink (nummer 4)

Even voorstellen: Martin Lentink (nummer 4)

Waar hou jij je op dit moment mee bezig:
Na de klap van het opkomen van Corona raakte ik, zoals veel ondernemers en zzp’ers mijn business kwijt. De omzet daalde tot vrijwel het nulpunt, en de kosten gingen door. Daarom werk ik iets meer dan een jaar voor de GGD, om me daar nuttig te maken met bron- en contactonderzoek en de laatste maanden in het scholenteam. Dat is waar ik me mee bezig houd.

Maar wat me bezig houdt is de toekomst van onze leefomgeving. We blazen ondanks de coronacrisis nog steeds meer broeikasgassen de lucht in, verbruiken nog steeds kostbare grondstoffen alsof er nooit een einde aan komt, stoten stikstofverbindingen en andere vervuilende stoffen uit die de natuur kapot maken en leggen een deken van gifstoffen over landbouwgrond waar we allemaal van moeten eten. Als je dat allemaal op een rij zet lijkt het onoplosbaar, maar dat is het niet, als we maar willen. En dus houd ik me binnen de fractie bezig met de onderwerpen die daarbij horen, zoals de energietransitie, natuur en biodiversiteit, en hoe die betaald moeten worden, dus de financiën.

Wat is de mooiste plek voor jou in onze gemeente:

Dat is voor mij, zonder twijfel, de Stroese Hei, vooral in het voorjaar en aan het einde van de zomer, als de hei volop in bloei staat. Er zijn gelukkig nog veel andere mooie plekken (de Loofles en het Paradijs!), maar de hei is mijn ‘achtertuin’, waar ik veel kom.

Wat zou je graag willen veranderen in onze gemeente:

Van mij mag het tempo van energietransitie en natuurherstel omhoog, maar daar is in ons staats- en bestuursrecht niet altijd ruimte voor. Want natuurlijk moeten processen ordentelijk en transparant verlopen, en dat kost nu eenmaal tijd. Maar dat is wel geleende tijd, want die van onze jeugd en kinderen.

Concreet zou ik graag ons buitengebied veel aantrekkelijker willen maken voor iedereen, ook voor degenen die er wonen en werken. Ik wil de groene verbindingen terug, die vogels, insecten, kleine zoogdieren en reptielen schuilplaats bieden, en routes om te migreren wanneer een leefgebiedje niet optimaal meer is. En dus minder bijna industriële stallen, maar meer natuurlijk groen. Of voedselbossen, waar we al jaren voor pleiten. Kleinschaliger percelen die afwisselend worden ingezet. Meer aan elkaar geknoopte fiets en wandelroutes die ons buitengebied ook voor toeristen aantrekkelijker maken (en daarmee een verdienmodel voor de bewoners van het buitengebied).

Waarom Pro:
Omdat Pro98 als geen andere partij in Barneveld begrijpt en uitdraagt dat die groene kant, die mij zo na aan het hart ligt, er niet kan zijn als die niet gepaard gaat aan rechtvaardigheid. We kunnen de kosten van wat we met zijn allen hebben stukgemaakt niet neerleggen bij de mensen met de minste mogelijkheden om het op te lossen. Net als we de pandemie alleen volledig achter ons laten wanneer we die op de hele wereld, dus ook de derde wereld, hebben bestreden, kunnen we ook de energietransitie én het herstel van biodiversiteit alleen oplossen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en als we iedereen mee laten denken, praten, en doen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld