Even voorstellen: Jan van den Brink (nummer 11)

Even voorstellen: Jan van den Brink (nummer 11)

Waar hou je je op dit moment mee bezig?
Ik werk voor de FNV. Ik ben onlangs overgestapt van de sector Luchtvaart naar de sector Agrarisch.
Landbouw is een belangrijke sector, we zijn trots op onze export en op onze innovaties. Maar vergeten wordt dat een heel groot deel van de productie tot stand komt met de inzet van arbeidsmigranten die onder vaak slechte omstandigheden het minimumloon verdienen. Dat gebeurt bij de open teelt, de glastuinbouw, de paddenstoelenteelt etc.
FNV zet zich in daar iets aan de veranderen. Hard nodig. Daar ben ik mee bezig.

Wat is de mooiste plek voor jou in onze gemeente?
Dat zijn natuurlijk de geweldige natuurgebieden bij Kootwijk en Garderen. Maar als ik Barneveld aan niet-inwoners laat zien, ga ik vaak naar de weinige oude gebouwen die we nog hebben. De Spoorstraat, met zicht op kasteel de Schaffelaar. Van deze historische woningen en winkels zijn er erg weinig meer over. Het Schaap, de oude Kerk, het oude spaarbankgebouw.

Wat zou je willen veranderen in de onze gemeente?
Meer aandacht voor de historische gebouwen. Barneveld is van een markant herkenbaar dorp veranderd in een dorp zoals alle andere dorpen.
Daar waar nieuw gebouwd wordt, zijn dat vaak bepaald geen aanwinsten voor het dorpsgezicht.
Ik wil echter een lans breken voor de Bijeberg. Ik vind dat een mooi gebouw, iets hoger dan gemiddeld, daar moeten we naar toe, ruimte is schaars. En een eenheid met de omgeving: mooie aansluiting op de Langstraat. Aan de andere kant een winkel. Goed gedaan. In het dorp staan veel te veel losse, lelijke blokkendozen.
Kortom, meer aandacht voor de architectuur van het bouwen. Als Barneveld blijft groeien, moeten we HBO onderwijs krijgen. Maar eerst een openbare middelbare school!

Waarom Pro’98?
Omdat de enige progressieve partij is in Barneveld.
In Barneveld hebben veel partijen voor op de lippen liggen: “Dat doen wij niet zo in Barneveld”.
Pro 98 is de enige partij die dan durft te zeggen: “Waarom eigenlijk niet ?”Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld