Wethouder van de Burgwal trots op Barneveld: “Wat hier allemaal kan en ook echt gebeurt is prachtig!”

Wethouder van de Burgwal trots op Barneveld: “Wat hier allemaal kan en ook echt gebeurt is prachtig!”

De eerste vier jaar als wethouder van André van de Burgwal zitten er bijna op, als het aan hem ligt zullen het niet zijn laatste zijn.  In 2018 werd hij namens Pro’98 wethouder in het college van Burgemeester en Wethouders, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor het cultuurveld (waaronder evenementen en verenigingen vallen). Ook was hij betrokken bij biodiversiteit en de organisatie van het gemeentehuis.
Door: Aron van Iperen

Voor André stonden de afgelopen vier jaar in het teken van cultuurverandering in vrijwel alle mogelijke vormen van het woord. Als eerst heeft hij veel tijd gestopt in het ‘cultuurveld’, verengingen en evenementenorganisatie. Aan het begin van zijn wethouderschap is hij gaan kijken met ondernemers en verenigingen wat er allemaal mogelijk was om het aanbod te vergroten. Dat ging heel goed tot 2020, dus als het aan hem ligt gaat hij er nog vier jaar mee door: “Op het gebied van cultuur hebben we best veel kunnen doen, maar ook heel veel niet door corona. Daar staat tegenover dat we juist in coronatijd er hebben kunnen zijn voor de partijen met steunregelingen en dat we een breed cultuureducatieprogramma hebben opgezet. Ik heb nog steeds heel veel zin om de volgende stappen te gaan zetten. Als ik de plannen van de muziekschool en het theater zie om echt een kunstencentrum op te zetten, er zit nog heel veel inspiratie bij museum Nairac, ik zie hoe veel verenigingen met elkaar gaan samenwerken en gezamenlijke projecten opzetten.”

Want dat is het mooiste aan het werk van een wethouder vindt Van de Burgwal. “Het mooiste is ‘als het gaat lopen’, als wethouder zet je dingen in gang, je loopt aan dingen te trekken en te duwen. Maar als je merkt dat het vanzelf gaat lopen is dat heel mooi. Dat heb ik in het cultuurveld gezien toen opeens een jeugdtheaterweek werd georganiseerd door een aantal partijen, puur omdat ze elkaar kenden en dan gaat het uit zichzelf lopen.”

Hetzelfde kwam hij tegen bij de reorganisatie van de ambtenarij. “Ik zie het bij de organisatieontwikkeling, dat ze nu zelf met hun plannen komen om de organisatie in beweging te brengen.” Want daar gaat ook veel veranderen. “Voor de organisatie zitten we nu echt op een doorpakmoment.” De organisatie gaat nu taakgerichter ingedeeld worden, in plaats van de huidige in strakke afdelingen ingedeelde organisatie. Daarnaast is het idee meer het gemeentehuis uit te werken, door ondersteuning van het thuiswerken met flexibele middelen hebben we een grote stap gezet, maar de bedoeling was eigenlijk meer de dorpen en wijken in. “Er zijn zojuist twee nieuwe gebiedsregisseurs gestart, dus hebben we nu drie mensen die echt het gemeentehuis uitgaan op pad, de wijken in, dorpen in om mensen te spreken en ideeën op te halen. Daarnaast hebben we op de thema’s cultuur en evenementen ook mensen die de connectie maken.”

Ook het contact met de inwoners veranderde door de pandemie. “In plaats van een zaaltje huren en koffie schenken moesten we nu opeens met online platforms gaan werken, toen zagen we opeens dat we andere mensen wisten te bereiken.” Zo veranderde er meer bij de gemeente. Door COVID-19 gaf inspiratie voor de toch al komende reorganisatie. “Het was een mooi vliegwiel om de interne organisatie door te ontwikkelen.”

Waar ook verandering plaatsvindt is op het gebied van biodiversiteit. Nog niet heel lang geleden heeft de gemeenteraad daar een plan voor aangenomen. Daar is nog veel te doen: “Aan de ene kant is de gemeente Barneveld al heel groen, we hebben zelfs een stuk Veluwe, aan de andere kant toch veel discussie en gevoel dat er groen mist, vooral in de kernen.” Van de Burgwal heeft heel veel zin om deze plannen tot uitvoer te brengen.

Van de Burgwal was voor 2018 raadslid, het bevalt hem goed om aan de spreekwoordelijke andere kant van de zaal te zitten tijdens de raadsvergaderingen. “Ik ben veel meer een doener. Toen ik als wethouder aan de gang kon was het een verademing dat ik veel meer kon gaan doen en dichter op de operatie zat.” Hoe leuk het ook was, het was ook even met de neus op de feiten gedrukt worden. “Andersom zat ik ook wel eens terug te kijken op raadslid van de burgwal dat ik denk: “Oh die was misschien ook wel wat naïef, het is toch niet zo makkelijk en eenvoudig.” Ik heb ook echt aan een medewerker, ook wel als grap, excuses gemaakt voor de hoeveelheid vragen die ik op zijn deelterrein had gesteld.”

Voor de komende vier jaar durft hij geen voorspellingen te doen. Hij had vier jaar terug ook geen zandcrisis, mogelijke herindeling met Scherpenzeel of pandemie kunnen voorspellen. Wel heeft hij er heel veel zin in om door te gaan en van elke onvoorziene ontwikkeling, positief of negatief, het beste te maken dus op naar nog een termijn: “We zullen heel hard onderhandelen om weer heel veel mooie Pro punten in een coalitieakkoord te krijgen!”