Fijnstof en luchtkwaliteit; Geen woorden, maar daden

Fijnstof en luchtkwaliteit; Geen woorden, maar daden

Ik zal het proberen kort houden in de hoop zo nog een glimp van de finale van conference league op te vangen. Het meeste is denk ik ook al wel gezegd tijdens de commissie zelf. Wij dienen twee moties in:
Motie 5: Waarin wij vragen om goede communicatie naar ouders. Waarin we vragen om te kijken naar maatregelen binnen de locatie om de luchtkwaliteit te waarborgen. En waarin wij vragen op de locaties fijnstofmeters op te hangen, zodat we nog beter kunnen monitoren.

Motie 4: Waarin wij vragen om een maximale termijn van 2 jaar waarin we van dit beleid afwijken. Dit is in lijn met de motie die Pro’98 december vorig jaar heeft ingediend, toen we afweken van de geurnormen, om maar te kunnen blijven bouwen. Het lijkt een gewoonte te worden om af te wijken van gezondheidsnormen als het ons te heet onder de voeten wordt. Wij zien de spagaat, maar we missen de stap naar een definitieve oplossing.

We zijn ons vanaf 2016 bewust van de gevaren van fijnstof en mede dankzij het fijnstofnetwerk wat op initiatief van Martin Lentink  (Pro’98) de afgelopen vijf jaar is aangelegd, weten we ook dat we in deze omgeving met hoge concentraties te maken hebben. Dat is slecht voor onze gezondheid, maar kan ook zorgen voor verspreiding van ziektes zoals de vogelgriep. Weten en meten is 1 ding, maar het probleem oplossen, dat is een stuk ingewikkelder. Daar is daadkracht en lef voor nodig. Durven keuzes te maken over houtstook, vuurwerk en een ingrijpende hervorming van het buitengebied. Zodat we ook in Barneveld gezondheid weer op 1 zetten. Geen woorden, maar daden.