Het lef om keuzes te maken

Het lef om keuzes te maken

Het past misschien bij een coalitieakkoord, maar dit stuk bevat vooral woorden. Er wordt veel genoemd wat er al is of tot onze wettelijke taken behoort. Wat de ambities mogen gaan kosten, welke het eerst worden opgepakt, het blijft nog even gissen.

Railterminal, ruimte voor initiatieven op zondag, windenergie, fijnstofaanpak, aanpak buitengebied. Het wordt allemaal benoemd in dit akkoord, er worden geen echte keuzes gemaakt en we zagen zojuist in de beantwoording dat het door LB volledig anders wordt uitgelegd dan door bijvoorbeeld de cu of de sgp. Kortom op belangrijke thema’s geeft deze coalitie geen richting. Dat biedt weinig vertrouwen. En dan ben ik toch getriggerd door de opmerking zojuist van de heer van De Born; “We hebben geen tijd voor terugkijken en vertrouwen, want we moeten aan de slag” Had u toch maar de tijd genomen om wel terug te kijken op dat vertrouwen. Dan had u wellicht wel het lef gehad om met elkaar echte keuzes te maken op deze grote onderwerpen.

Wij zijn heel benieuwd hoe deze coalitie in de praktijk gaat functioneren en zullen u uiteraard blijven voorzien van goede ideeën. We zijn best trots op de hoeveelheid sporen die Pro’98 na vier jaar coalitie heeft achtergelaten in dit voorliggende akkoord. We wensen iedereen succes.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld