Brede steun in gemeenteraad om gedwongen uitkoop zo veel mogelijk te voorkomen

Brede steun in gemeenteraad om gedwongen uitkoop zo veel mogelijk te voorkomen

De stikstofplannen van minister Van der Wal hebben heel veel los gemaakt, zo ook in onze gemeente. Het is niet zo dat iedere boer uitgekocht gaat worden, maar in gemeente Barneveld moet wel degelijk veel gebeuren om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Het besluit wordt gemaakt door de rijksoverheid in Den Haag, de uitvoering wordt hier door provincie Gelderland gedaan, maar ook de gemeente laat van zich horen rondom de stikstofreductie.

De gemeente is eensgezind, dat blijkt uit de motie die op het initiatief van CDA werd ingediend. De motie werd ingediend samen met ChristenUnie, SGP, Burger Initiatief, Pro’98 en Lokaal Belang. Alleen VVD deed niet mee met het indienen van de motie en stemde uiteindelijk als enige partij tegen het voorstel.

De motie verzoekt het college van burgemeester en wethouders om zich als gemeente “maximaal in te zetten tegen gedwongen verkoop”. Uitkoop kan nog steeds voorkomen, maar het is goed dat het college zich in zal zetten om eerst alle betere opties te gebruiken. CDA-fractievoorzitter Daan de Vries denkt dat het belangrijk is om deze motie breed te steunen: “Dit is een onderwerp dat fors wordt gevoeld in de Barneveldse samenleving. […] Het is goed dat we daar als gemeenteraad een uitspraak over doen. Daarom dienen we een motie in waarin we onze zorgen uitspreken over de consequenties van landelijk beleid.”

Maar dit ging niet ver genoeg voor Theo Bos (VVD): “Er staat niet ‘we sluiten het uit.’” Hoewel de VVD het graag in de motie had zien staan, was dit voor andere partijen geen optie. Dit omdat het niet binnen de macht van de gemeente ligt om gedwongen uitkoop te blokkeren. Door te doen alsof dit wel zo is, creëer je enkel valse hoop. De Vries concludeert dat de VVD niets doet. “Je kan kiezen om er alles aan te doen om het te voorkomen, of we gaan aan de zijlijn staan en we wachten het wel af.” Hierna leek er nog een openingetje te ontstaan voor een aanpassing waardoor de VVD ook voor wilde stemmen, maar die aanpassing is uiteindelijk gesneuveld.

Pro’98 is een van de mede-indieners van de motie. Dat is voor sommigen misschien een verassing, Pro’98 is immers traditioneel geen landsbouwpartij zoals SGP of CDA dat wel zijn. Maar ook Pro’98 is van mening dat gedwongen uitkoop zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Doorgaan zoals nu kan niet, maar de partij ziet veel meer in vergroening van boerenbedrijven dan gedwongen uitkoop. Dit is beter voor mens, dier en natuur.

 

Veel misinformatie

De stikstofdiscussie is een emotionele discussie, wat soms leidt tot veel misinformatie. Zo zijn er mensen van overtuigd dat de huidige plannen ‘van Den Haag’ inhouden dat alle boeren moeten stoppen. Maar dat is niet het geval, over de uitvoering is nog niets bekend. Dit is aan de provincie en we mogen verwachten dat de provincies eerst in zullen zetten op andere maatregelen zoals innovatie en vergroening. Wanneer dit niet genoeg is, kan er nog gekozen worden om bedrijven die vrijwillig stoppen (doordat er bijvoorbeeld geen opvolger is voor een boer die met pensioen wilt) over te laten nemen door andere boeren, wiens bedrijf op een plek staat waar vergroening niet in genoeg stikstofreductie resulteert.

Op de discussieavond over stikstofmaatregelen in de Midden-Nederland hallen gaf Bosch Beton aandacht aan de feiten en fabels over stikstof.