“Gelderland levert je mooie streken!”

“Gelderland levert je mooie streken!”

In de jaarrekening 2021 zien we hele mooie cijfers. In dat opzicht heeft André van de Burgwal de boeken keurig afgesloten. Een groot punt van zorg in deze jaarrekening is dat veel van dit geld wel besteed had kunnen worden en daarmee de cijfers eigenlijk minder groen hadden moeten zijn. De praktijk leert ons echter dat gebrek aan personeel ook de gemeentelijke organisatie niet voorbij gaat. Waar cijfers er dan wellicht leuk uit zien, betekent het in dit geval ook dat er werk niet is gedaan, waar we wel voor hadden begroot.

Geld naar culturele sector
Graag zouden wij van het college een toezegging krijgen met betrekking tot de overheveling van de cultuurgelden die over zijn gebleven in nasleep van de coronacrisis. Wij willen dat dit geld behouden blijft en ingezet wordt in de breedte en het behoud van de sector. Juist in de komende jaren zullen verenigingen, die afgelopen jaren misschien geen rode cijfers schreven, geconfronteerd kunnen worden met teruglopende ledenaantallen door gebrek aan repetities en optredens.

Wij zijn content met de nieuwe opzet van de tussenrapportage, maar zien de huidige vorm nog wel als een ontwikkelproduct. Het is verbeterd door visualisaties, de inhoud vonden wij goed, maar de presentatie mag korter. Toezegging: 50% van het geld wordt breed ingezet. 

Kaderbrief
En dan de kaderbrief, de tweede kaderbrief die ter kennisgeving wordt voorgelegd aan deze raad. Een curieuze vorm die we kennen uit het eerste coronajaar, het jaar 2020. De onzekerheden waren groot, de effecten van wat komen zou, waren niet te overzien.

Een soortgelijke motivering kent deze kaderbrief ook. Nu geen pandemie, maar bestuurswissel, geen internationale economische effecten, maar onduidelijkheid over het forse investeringsprogramma uit DH, grondstoffen- en arbeidstekort, energievraagstuk, vluchtelingenstroom en oorlog in de Oekraïne.

Er worden geen keuzes gemaakt
Er gebeurt veel in de wereld, maar de consequentie is dat wij voorlopig als raad geen rode draad gepresenteerd krijgen. Die vonden we ook al niet in het akkoord, een verzameling van (bestaande) gedachten en ideeën, maar zonder prioriteiten, beleidstoevoegingen en financiële consequenties. Bij de presentatie vroegen wij al om snel met een concreet stuk te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een college-akkoord. Waar de fractievoorzitters daar nog wel over wilden nadenken, bleek in de commissie, dat we waarschijnlijk moeten wachten tot ver in het najaar.

Tot die tijd wil het college vooral wendbaar zijn en voortdurend kunnen bijsturen. Het is wellicht te begrijpen, maar laten wij deze manier van opereren niet tot norm verheffen. De raad staat erbij en kijkt ernaar, want bijsturen op een voor ons onbekende route is tot november onmogelijk.

Verborgen belastingverhoging
Wij vinden het zeer onverstandig om de berekening van de inflatiecorrectie nu terug te brengen van een vijfjaarsgemiddelde naar een driejaarsgemiddelde. Er is momenteel sprake van een hoge inflatie. De kans dat deze extremiteit zich in een periode van 5 jaar corrigeert, lijkt ons groter dan in 3 jaar. Een driejaarsgemiddelde zal waarschijnlijk grotere sprongen laten zien. Deze maatregel nu toepassen, betekent een stevige stijging van de OZB. Dit komt voor onze inwoners bovenop alles wat al duurder wordt. Ik durf, met het oog op wat we nu weten uit het potpourri-akkoord wel een gokje te wagen. Deze inflatiecorrectie wordt de komende jaren de grootste component in de stijging van het OZB-tarief. Zo creëert het college alsnog speelruimte en kunnen zij wendbaar blijven, zonder dit met concrete maatregelen te hoeven motiveren. Over drie jaar kijken we wel weer verder.

Pro’98 zal samen met het CDA een motie indienen waarin wij het college oproepen om, gezien de mate waarin burgers toch al geconfronteerd worden met stijgende kosten en met het oog op een voorspelbare en daarmee betrouwbare overheid, op dit moment niet een driejaarsgemiddelde toe te passen.

Dienstverlening – werk aan de winkel
Wij waren bij behandeling in de commissie kritisch over de dienstverlening aan inwoners. Het eenmalig vertellen van je verhaal, blijkt vaak in de praktijk niet de werkelijkheid, het is een ambitie. Ook na afloop van de commissie ontvingen wij vergelijkbare signalen. Kortom, werk aan de winkel. We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. De slagen die we maken, moeten raak zijn als burgers zich in dit huis melden.

Gelderland levert je mooie streken!
Ik realiseerde mij dat de slogan van de de provincie Gelderland is; Gelderland levert je mooie streken!’. Ik noem de geflopte fusie met Scherpenzeel, een proefballonnetje met de naam ‘Stroe City’ en ik durf wel te zeggen, die slogan past de provincie als een jas. Laten we hopen dat de commissaris het in de voorselectie van burgemeesterskandidaten beter doet.

Actie op dorpenbeleid
Maar waar ik, tenslotte, eigenlijk nog even bij stil wilde staan, is ons dorpenbeleid. Rondom de fusie met Scherpenzeel hebben we hierover veel gesproken. Wat mijn fractie opvalt, is dat wij mooie Dorpsplannen formuleren, maar de inbedding in beleid wat Pro’98 betreft een beetje achterblijft. Wij zouden graag zien, zeker ook voor de inwoners die hier tijd en energie aan hebben gegeven, dat hier consequent updates over worden gegeven. Dan weten inwoners hoe de vlag erbij hangt. Neem de status bijvoorbeeld mee in jaarrapportages. Toezegging: Het college komt in het najaar met een voorstel hoe we de dorpsplannen inbedden in ons beleid. 

Arjen Korevaar