Churchillstraat – een grote investering

Churchillstraat – een grote investering

Dit is een omvangrijk plan. Niet alleen in de lengte en breedte van de straat, maar ook in de diepte vinden aanpassingen plaats. En zoveel aanpassingen aan de inrichting, dat kost ruimte. En in die ruimte staan 115 bomen. Het college suggereert in het raadsvoorstel dat al deze 115 bomen in slechte staat zouden zijn. Dat is niet het eerlijke verhaal. Minstens 45 van de bomen staan gewoon in de weg van het plan. Deze bomen kunnen prima nog even mee, maar passen niet in de nieuwe inrichting. Voorzitter, wij zouden graag uit de mond van de wethouder horen dat deze 45 bomen inderdaad omwille van dit project moeten verdwijnen, dat is gewoon het eerlijke verhaal, waarover in dit voorstel nogal omfloerst wordt gesproken. Toezegging:

Het college stelt zich in te spannen om de herplant van 23 bomen die niet in dit project passen, plaats te laten vinden in Barneveld. De raad heeft u eerder al eens verplichting om herplant in de plaats zelf te laten plaatsvinden. Wij willen een toezegging dat het college dit gaat doen. Een inspanning vinden wij gewoon te mager. Toezegging:

Wij zien in dit project graag ook struiken geplaatst worden. De omgeving van de Churchillstraat was het gebied waar in een bezuinigingsgolf veel struiken zijn verwijderd. Daarvoor kwam gras en een treurig aantal solitaire heesters terug. Buiten dat dit nooit smoel heeft gekregen, is het voor de biodiversiteit ook een aanslag gebleken. Pak dit plan aan om deze situatie weer in oude glorie te herstellen. Toezegging:

De afkoppeling van regenwater vinden wij in dit plan mooi verwerkt. Wij vinden dat dit afgedwongen mag worden, zeker omdat de gemeente de kosten volledig draagt en dit past binnen ons beleid. Toezegging: 

Wij vinden de inrichting van de weg mooi ingepast, maar de wijze waarop de fietsoversteken van de Stanleystraat naar de Amersfoortsestraat en het Jan Seppenplein naar de Koterweg, wel spannend. Fietsers zullen om auto’s heen moeten gaan buigen. Het lijkt ons slim om de 30km-zones zo snel mogelijk te laten beginnen en de hoeken van de Koterweg vooral niet teveel af te ronden. Dit voorkomt dat auto’s vanuit de Koterweg op hogere snelheid de Churchillstraat op kunnen rijden en fietsers over het hoofd zien. Toezegging:

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld