Verkeersvisie centrumring Barneveld

Verkeersvisie centrumring Barneveld

Wij hebben het rapport van Mobycon met veel belangstelling gelezen. Waar wij meer moeite mee hebben is het raadsbesluit waarin we reeds bestaande afspraken uit het GVVP herbevestigen en in stemmen met de uitgangspunten.

Wij vinden het onzinnig om bestaand beleid te herbevestigen, dat lijkt ons werkverschaffing. De uitgangspunten, die zijn op zich interessant, maar niet meer dan dat. Het CDA vroeg in de commissie om een memo met duiding over wat wij vanavond vaststellen. Het memo levert nieuwe vragen op met de zin; “Daar waar blijkt dat de (concretere) uitvoeringsvoorstellen van Mobycon daadwerkelijk de meest passende oplossing is, zullen deze worden overgenomen”.

Maar ik mag toch hopen dat wij dit bepalen? Er staan interessante plannen in het stuk van Mobycon, maar zoals ik al zei in de commissie, bijv. de oversteek Kuntzelaan hinkt op twee gedachten. Daarom dienen wij samen met de CU een MOTIE waarin wij het college oproepen om na te denken over de wijze waarop fietsers zo optimaal mogelijk kunnen verplaatsen tussen de woonwijken en het centrum van Barneveld. Als wij het daarover eens zijn, wordt het een stuk eenvoudiger om te besluiten welke aanpassingen uit o.a. het Mobycon rapport toegepast kunnen worden.

Ik weet niet of dit een noviteit gaat worden, maar Pro’98 voelt de behoefte om dit raadsbesluit niet vast te stellen, maar ter kennisgeving aan te nemen. Dit past veel beter bij het karakter van de beschikbaar gestelde stukken. Het betreft immers ideeën, uitgangspunten, er ontbreekt nieuw beleid, een planning is er niet, er is geen financieel kader, en om vanavond vast te stellen dat winkeliers moeten gaan werken met een bevoorradings hub, zonder dat wij de consequenties kunnen overzien, gaat ons te ver.

Arjen Korevaar