Pro’98 blij met 115 nieuwe woningen Stroe, met een paar belangrijke vragen

Pro’98 blij met 115 nieuwe woningen Stroe, met een paar belangrijke vragen

Na het proefballonnetje uit Arnhem, keren we vanavond terug naar een schaal die beter past bij Stroe. Een plan voor woningbouw aan de Stroeërschoolweg waarmee ‘De Oude School’ alsnog aan gaat sluiten op de bebouwde kom.

In de commissievergadering bleek dat de realisatie van een railterminal de paarse krokodil vormt in dit plan. In het trillingonderzoek wordt hierop niet voorgesorteerd, deze stelt namelijk dat het aantal treinbewegingen die komende jaren niet zal toenemen. Een collega-commissielid noemde het een ‘als-dan’ discussie en het college bleef bij herhaald vragen een verhelderend antwoord schuldig.

Wij willen er vanavond toch bij stilstaan. Het bouwplan bevindt zich nu eenmaal aan een hoofdspoor verbinding. En ook nu al kunnen Stroeënaren ‘s nachts de voorbij rijdende goederentreinen duidelijk horen. Zeker als deze ook nog even remmen om stil te gaan staan voor de overweg. 

Met de groei van Stroe in westelijke richting, langs het spoor, is het logisch om over de effecten van een railterminal helderheid te scheppen. Wij vragen het college dan ook om een toezegging; wij vinden dat zij, en de verkopende partij, de realisatie van de railterminal duidelijk moeten communiceren naar toekomstige bewoners van het Wulperveld.

Tenslotte willen wij nog even stilstaan bij een aantal bijzondere bomen die zich in het plangebied bevinden – graag zoveel mogelijk behouden! – en… vinden wij het jammer dat er in dit project nog geen gebruik wordt gemaakt van de opvang van regenwater om bijvoorbeeld wc’s mee te spoelen. Zeker nu grondwater en drinkwater een schaars goed begint te worden in onze regio, is dit een perfecte oplossing om kostbaar drinkwater te besparen.

En daar waar we toch faseren, wellicht kunnen we het alsnog gaan toepassen! 

Succes met de uitvoering en Stroe gefeliciteerd met deze mooi groei!

Dit is de raadsbijdrage die Arjen Korevaar donderdagavond 29 September hield namens Pro’98. Het voorstel is later op de avond unaniem aangenomen.