Pastoriebos – Zo veel mogelijk groen voor deze zak met geld

Pastoriebos – Zo veel mogelijk groen voor deze zak met geld

Een dossier wat al een hoop hoofdpijn heeft bezorgd bij velen. En je zou zeggen dat we nu de discussie over wel of geen appartementen is afgerond we nu bij het leuke stukje terecht zijn gekomen; Hoe gaan we het gebied verder zo groen mogelijk inrichten? We hadden ons erop verheugd, maar helaas geeft ook dit traject kopzorgen. Niet voor niets heeft de raad de wethouder weer terug naar de tekentafel gestuurd voor de zomer. Hoe zijn we hier terecht gekomen? 6 oktober 2021 besloten wij als Raad dat er appartementen gebouwd mochten worden bij het pastoriebos. Pro’98 diende toen twee voorstellen in om Voorthuizen te vergroenen:
1. Een ruimhartige groeninrichting op dit stukje grond.
2. Het overige verdwenen groen ruimhartig te compenseren in de kern Voorthuizen.

Het eerste voorstel haalde het wel, daar is dit collegevoorstel uit voort gekomen. Het tweede voorstel helaas niet. En dat is jammer, want een combinatie had dit collegevoorstel wellicht wat beter in balans gebracht.

Wat Pro’98 betreft gaan we nu wel heel veel geld vrijmaken voor een klein stukje grond. Het lijkt haast een goedmakertje voor het eerder doorlopen traject. Als we al onze groenprojecten de komende jaren op deze manier gaan inkleden (lees met dit soort budgetten) dan vrees ik dat we weinig groen gaan realiseren.
Het geld hoeft niet op, begrepen wij. De wethouder gaf in de commissie aan dat het restant ook in groen in Voorthuizen zou kunnen worden geïnvesteerd. Pro’98 zou daar gelukkig mee zijn. Denk alleen maar aan die groene slinger waar we al jaren over praten, maar die nog steeds niet van de grond komt. Voor de co-creanten leidt dit wel weer tot extra druk, want wat als ze alles opmaken, wordt dit ze dan kwalijk genomen door de rest van Voorthuizen? En als er geen geld overblijft, heeft dit dan gevolgen voor de snelheid waarmee de rest van Voorthuizen wordt vergroend? Hoe gaat de wethouder dit managen?

Graag een toezegging van de wethouder dat ze voortvarend aan de slag gaat met de gehele vergroening van Voorthuizen.

Kortom “co-creatie” is best een beetje spannend, zoals collega Buitenhuis het eerder verwoorde. Een goede begeleiding vanuit de gemeente is in ieder geval cruciaal net zoals helderheid vooraf over het proces richting de deelnemers. Hoe wordt bijvoorbeeld het uiteindelijke besluit genomen? Moet iedereen het eens zijn of wordt er gestemd? Geef hier duidelijkheid over! Daarnaast vinden we het belangrijk om achteraf te evalueren.. Hopelijk betalen we met dit traject dan een stukje leergeld. Graag een toezegging van de wethouder dat zij binnen dit budget ook een evaluatie laat uitvoeren en deze weer onze kant op komt.

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld