Groencompensatie en nokhoogte

Groencompensatie en nokhoogte

Er is veel te doen over de Buurtweg 2. We willen daarom beginnen met de mensen bedanken die zijn komen inspreken, die ons hebben gemaild en ook de project eigenaar die op verschillende punten verheldering kon geven. Vaak is alleen al een bestemmingsplan goed doorgronden een hele opgave.

In de bijdrage van het CU werd een amendement aangekondigd dat gaat over het beperken van de nokhoogte. We zien daarin geen oplossing. We begrijpen dat het voor de buurt lastig is dat het uitzicht verdwijnt, verandering is spannend, omdat je niet weet wat je ervoor terug krijgt. Maar we geloven dat het behouden van de huidige kaders duidelijkheid en transparantie biedt voor de kopers van de kavels en ook voor eventuele volgende nieuwbouwplannen. Helaas is er geen recht op behoud van vrij uitzicht in Nederland. Ook zijn we altijd voor gelijke behandeling in gelijke omstandigheden en zou een aanpassing van de nokhoogte niet eerlijk zijn ten opzichte van eerdere en lopende nieuwbouw projecten.

Dan de motie van LB over groencompensatie. We hadden begrepen in de commissie dat al het groen gecompenseerd zou worden, zoals toen aangegeven op het kaartje, in de buurt van het plangebied. Maar dat blijkt toch anders. We steunen graag deze motie, omdat dit perfect aansluit binnen de kaders van de motie die Pro’98 eerder heeft ingediend om groen altijd te compenseren binnen de eigen gemeente.

Eva de ManPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld