Een interview met Hendri Nortier

Een interview met Hendri Nortier

Hoe ziet een doordeweekse dag eruit bij jou?
Doordeweeks werk ik als kwaliteitsmedewerker op het gebied van CDD/KYC (klantintegriteit) bij de Rabobank waar ik collega’s en teamleads coach om de kwaliteit van integriteitsdossiers te verhogen. Daarbij zit ik dagelijks veel in verbetersessies en vergaderingen om met elkaar doelen en acties vast te stellen. Verder lees ik de stukken voor de commissies door.

Wat doe je graag in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd hou ik van gamen, muziek, naar de film gaan en lekker uit eten gaan.

Met welke onderwerpen hou je je bezig binnen de fractie?
Ik hou me bezig met grondgebied in het kader van bestemmingsplannen. En met klimaat en energie binnen de Barneveldse samenleving. En incidenteel met de auditcommissie en de controle van de voortgang van verbeteringen die zijn ingezet door het college op basis van adviezen van de rekenkamer.

Wat wil je in de aankomende vier jaar bereiken?
Dat we als Pro’98 de gemeente actiever kunnen maken om echt de klimaatdoelen te behalen. We zijn de enige nu echt progressieve partij die hamert en zal blijven hameren op actie met de windvisie en de energiestrategie. Wat ik zelf wil bereiken daarbij is dat over vier jaar de gemeente groener en de lucht schoner is, wat goed is voor de gezondheid van de Barnevelders.

Hoe is het fractie/commissiewerk je tot nu toe bevallen?
Ik vind het erg leuk om een actieve bijdrage te leveren en te kijken waar we als Pro’98 het verschil kunnen maken. We hebben een leuk team met veel enthousiasme en energie waar we echt de komende vier jaar op kunnen bouwen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld