Vragen over de inzameling van kerstbomen

Vragen over de inzameling van kerstbomen

Pro’98 heeft vragen over de nieuwe manier van verzamelen van kerstbomen. In 2012 werden de kerstbomen ook op inzamellocaties verzameld. De fractie van Pro’98 heeft hier toen meerdere schriftelijke vragen over gesteld. Het was namelijk niet duidelijk of de kosten hiervan opwogen tegen de baten. Uiteindelijk heeft er een evaluatie plaatsgevonden en naar aanleiding van deze evaluatie heeft Pro’98 samen met het CDA eind 2012 een motie ingediend om het besluit terug te draaien en de kerstbomen weer huis-aan-huis op te halen. Vanaf 2013 worden kerstbomen dus weer huis-aan- huis opgehaald. Daar lijkt nu een einde aan te komen.

1. Het was 10 jaar geleden een politiek besluit om kerstbomen huis-aan-huis in te zamelen. Op welke manier heeft u de gemeenteraad geïnformeerd om dit besluit terug te draaien voor 2023?

Uit de evaluatie van 2012 bleek dat er 3600 tot 4800 minder bomen werden opgehaald met de nieuwe manier van inzamelen. De ingezamelde kerstbomen kunnen dienen als biomassa, waardoor we duurzame energie kunnen opwekken.

2. Heeft het college in beeld hoeveel bomen er in 2022 werden opgehaald om zo de gewijzigde inzameling goed te kunnen evalueren?
3. Is het college met ons van mening dat het goed voor het milieu is als er zoveel mogelijk kerstbomen worden opgehaald?

Uit de evaluatie van 2012 bleek dat de nieuwe manier van inzamelen slechts een financieel voordeel van €2000 opleverde. Dat terwijl er dus veel minder bomen werden verzameld. Het college heeft er nu voor gekozen verenigingen een vergoeding te geven voor het bemensen van de inzamellocaties.
4. Welk financieel voordeel/ nadeel levert deze nieuwe manier van inzamelen de gemeente nu op ten opzichte van het huis-aan-huis ophalen?

Pro’98 juicht het toe dat verenigingen bij het inzamelen worden betrokken.

5. Ontvangen verenigingen een bedrag per ingeleverde boom? Met andere woorden; hebben verenigingen er baat bij als er meer kerstbomen worden ingezameld?

6. Is ook overwogen met verenigingen huis-aan-huis kerstbomen in te zamelen?

7. Kunnen wij een evaluatie van dit beleid verwachten en zo ja wanneer?

8. Is het college bereid om haar besluit te heroverwegen als blijkt dat er veel minder bomen worden ingeleverd?

Frank van der Lubbe
Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld