Jaarinvesteringsplan (JIP) – een instrument in ontwikkeling

Jaarinvesteringsplan (JIP) – een instrument in ontwikkeling

We spreken vanavond voor de eerste keer over JIP. Het Jaar InvesteringsPlan. Maar wat vertelt JIP ons nu wel, of juist niet? We zien als raad welke onderwerpen dit JIP hebben gehaald, maar het lijstje met onderwerpen die het voor 2023 niet hebben gehaald, ontbreekt. Hoe komt het College tot haar prioritering? Gaat het College de raad hierin nog voorzien? Een wens die duidelijk in de commissie is uitgesproken. Graag een toezegging.

Waar JIP ook nog niet in voorziet is de vraag hoe we deze investeringen gaan betalen. De raad heeft de financiële kaders immers al bij de begroting vastgesteld voor 2023. JIP geeft verdere toelichting op het wat, maar de financiële ‘hoe dan’-vraag, die volgt dan pas weer in de volgende fase. En als de raad ‘ja’ heeft gezegd tegen fase 1 en 2, dan hoor ik de wethouder straks zeggen, “daar horen financiële consequenties bij”.

Bovenop JIP en de missende twee miljoen euro vlak na de begroting, komen ook nog rentewijzigingen, nieuwe grondaankopen en een rondweg die wellicht al in het komende jaar, maar zeker in de komende jaren, op onze begroting zullen gaan drukken.

JIP is hierbij een prima instrument, het geeft inzicht in wat komend jaar waarschijnlijk gaat gebeuren. Maar JIP is niet heilig en ook nog in ontwikkeling. JIP is nog niet fijngeslepen. Zo bleek al in de technische sessie waarbij voor het één wel kadering bleek te zijn, maar voor het ander nog niet.

Wat wij graag willen weten: is er nog flexibiliteit, waar zit de beperking op keuzes, wat dwingt tot deze prioritering; is dat financieel, of zit ‘t ‘m straks toch in de interne en externe uitvoeringscapaciteit? Zijn we als raad nog wel flexibel om te anticiperen of is er dan geen ruimte meer?

Kortom, hoe vast leggen wij ons zelf met JIP? De praktijk zal het leren. Maar bij leren hoort wat Pro’98 betreft ook evalueren. Wij stellen daarom voor in een MOTIE om het functioneren van MIP & JIP de komende drie jaren nadrukkelijk te bespreken in de auditcommissie. Zo kunnen wij als raad het functioneren van dit instrument beoordelen en eventueel bijstellen.

JIP geeft een mooi raamwerk om de investeringen in het komende jaar inzichtelijk te maken, voor ons hoeft dit geen blauwdruk te worden. Wel wil Pro’98 in de toekomst graag zien welke onderwerpen vooruit zijn geschoven en welke kaders daarbij worden gehanteerd. Om een voorbeeld te geven, de Groene Slinger in Voorthuizen, de politiek lijkt op dit onderwerp unaniem en er ligt al een aantal jaar een Plan van Aanpak, maar in 2023 schittert deze in afwezigheid.

Het financiele plafond van 0,5 miljoen vinden wij ook niet zo prettig. Of wij ergens een discussie over willen voeren, schuilt regelmatig eerder in de inhoud en de politieke lading, dan het bedrag. Wij zouden in toekomstige JIPs dus graag een extra column zien met een categorie A en categorie B. Het College stelt daarmee voor wat wel en niet bij uitvoering door de raad wordt besproken. Wij denken dat een politieke afweging effectiever en efficiënter kan werken, dan een financieel plafond. Graag horen wij of dit bij toezegging mogelijk is.

Kan de fractie van Pro’98 concluderen dat dit document de volgende keer onderdeel vormt van de begroting en JIP daarbij een bijlage vormt?

In de begrotingsvergadering wilde Pro’98 duidelijkheid over treasury, beheerplannen, grondbeleid en investeringsplannen. Met JIP wordt de raad voorzien in de prioritering van het College en daarmee in haar investeringsplannen. Maar wij willen ons als fractie niet aan de ketting laten leggen door middel van dit instrument. Juist vanwege het gebrek aan inzicht op deze prioritering en flexibiliteit.

Recente ervaringen leren dat momenteel niets zo veranderlijk is als de gemeentelijke financiën en daar willen wij graag op kunnen anticiperen. Wij nemen daarom kennis van deze eerste JIP, maar stemmen er niet mee in.

Arjen KorevaarPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld