Maximum van 30 km/u op de Troelstralaan

Maximum van 30 km/u op de Troelstralaan

Onze fractie heeft kritische vragen gesteld over de conclusies die dit college heeft getrokken uit het verkeersonderzoek wat heeft plaatsgevonden. Het college heeft namelijk tegen het advies van de onderzoekers in besloten om maximumsnelheid van de doorgaande weg in de Vaarst niet aan te passen naar 30 km per uur. Daar vonden wij wat van en daar vond de wijk wat van. Die wachten namelijk al jaren op maatregelen op deze gevaarlijke weg.
Het wijkplatform was aan het begin van ons gesprek twee weken terug dan ook wat sceptisch over wat WEER om tafel zitten nou voor zin zou hebben als de keuze toch al is gemaakt. En die zorg begrepen wij heel goed. Toch was het een goed gesprek en was de afdronk van de avond ook bij het wijkplatform positief. De commissieleden zagen in dat er wat moet gebeuren en ook de wethouder was niet meer zo stellig in het behoud van de maximale snelheid van 50 km. In de vervolgonderzoeken over de twee kruispunten heeft de wethouder toegezegd ook de mogelijkheid van een 30 km inrichting op dit weggedeelte te zullen meenemen.

Dat is winst, maar wat Pro’98 betreft onvoldoende. Wij willen dat een maximum van 30 km een randvoorwaarde is bij de verdere inrichting van het wegdeel Troelstralaan/ Wethouder Rebellaan tot en met de Bloemendaallaan. Dus niet “we gaan kijken” maar “we gaan doen”. Ook vonden wij de suggestie om een deel van dit traject als schoolzone in te richten een hele interessante die wij graag meegeven aan het college.

En dan misschien wel de grootste zorg van de inwoners van de wijk: Wanneer gaat de wijk hier concreet wat van terug zien. Wanneer wordt de weg daadwerkelijk veiliger? Wij verzoeken het college om voor de zomer een concreet voorstel aan de gemeenteraad te presenteren en dit jaar nog te starten met de inrichting.

Voorzitter, afsluitend wil ik toch nog wat kwijt over het proces naar deze motie toe, want ik kan ook tellen: We hebben met de voltallige oppositie geen meerderheid. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat er 2 verschillende moties in omloop zijn en dat we als hoogste orgaan van de gemeente niet in staat zijn om in gezamenlijkheid een heldere opdracht aan het college mee te geven.

Tot afgelopen maandag hebben wij onder andere samen met Lokaal Belang aan 1 motie gewerkt waar wij uiteindelijk allemaal akkoord mee waren. Maandag kreeg ik de mededeling dat Lokaal Belang haar steun toch intrekt en met een eigen afgezwakte motie komt. Dit zegt iets over hoe duaal deze coalitie opereert. De raad is op deze manier niet de baas van het college, maar slaafs aan het college. Een hele zorgelijke ontwikkeling.

Voorzitter, om positief te eindigen richt ik me tot de inwoners, scholen, het wijkplatform en de verenigingen in de Vaarst: Het heeft echt zin om je uit te spreken en in te spreken over waar jullie je zorgen over maken in jullie wijk richting de gemeenteraad, dank voor alle inspanningen! Dankzij jullie zijn we nu een stap dichter bij een veiligere wijk!

Frank van der LubbePro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld