Werkgroep begrijpelijke en inclusieve taal

Werkgroep begrijpelijke en inclusieve taal

Zoals verwacht blijkt dit onderwerp een uitdaging voor onze raad. Dat is niet erg. Ons doel was inclusieve en eenvoudige taal bespreekbaar maken en te prikkelen tot nadenken hierover. En dat is gelukt, ook gezien de bijdragen van de fracties die we net hoorden. Soms is een gesprek genoeg om iets in gang te zetten. Dat blijkt ook uit leuke en lieve reacties van sommige van jullie aan ons. Dank daarvoor. Wat een dynamiek is er ontstaan rond dit onderwerp! Ik weet zeker dat een ieder van ons nu alerter is op taal. En dat was ons doel.

De memo van het college stemt ons positief, maar gaat echter niet over taal in de raad en de raadstukken. Dat is jammer, want taal doet er toe. Taal sluit uit of sluit in.
We vonden de commissievergadering zeer waardevol en heeft ons ook nieuwe inzichten gegeven. Naar ons idee zijn we niet uitgepraat. We hopen dat ons aangepast voorstel op steun van de raad mag rekenen en dat we het gesprek kunnen voortzetten in de vorm van een werkgroep. Zodat daar een visie op dit onderwerp gevormd kan worden en we een bestuurscultuur creëren van reflectie.

Hoe mooi zou het zijn als we vanuit al onze verschillen tot een geheel kunnen komen dat past bij onze gemeente en inwoners?
Wij hopen dat de raad de uitdaging oppakt om hier samen verder over na te denken.

Elvia en Eva