Functieveranderingsbeleid: De regels aanpassen aan de praktijk

Functieveranderingsbeleid: De regels aanpassen aan de praktijk

Het voorliggende stuk was werkelijk een grote uitdaging om te doorgronden. Daar wilde ik even mee beginnen. Gelukkig mocht ik al mijn vragen kwijt bij de ambtelijke ondersteuning en kon zij mij in begrijpelijke taal uitleggen wat nou sloopmeters, de marktwerking hiervan en betaalplanologie inhoudt. Daar zal ik u verder niet mee vermoeien. Wel zijn er drie punten die ik onder de aandacht zou willen brengen.

Ten eerste kunnen we bij deze stellen dat sinds 2016, toen dit functieveranderingsbeleid werd aangenomen, we ons eigenlijk niet aan de door onsbedachte regels hebben gehouden. Want, als ik het goed begrijp, zou het beleid alleen toepasbaar zijn als het gaat over het stoppen van een agrarisch bedrijf. Maar de gemeente heeft deze regel ruimer aangevlogen. En zo is het functieveranderingsbeleid ook toegepast op plannen in het buitengebied waarbij er geen sprake was van het beëindigen van een agrarisch bedrijf.

Dan komen we bij het grote knelpunt, de sloopmeters. Met het stoppen van een agrarisch bedrijf komen sloopmeters vrij en deze sloopmeters kunnen dan in het buitengebied worden ingezet voor het bouwen van woningen of het uitbreiden van bedrijven. Wordt het al te technisch?

Goed, vanavond spreken we dus over een aanvullende regel die het mogelijk maakt het functieveranderingsbeleid ruimer aan te vliegen, maar nu dan ook juridisch juist. Het plakken van een pleister, want we voeren dit beleid dus al jaren verkeerd uit. Wat we in ieder geval kunnen concluderen is dat de tekst nu een stuk beter leesbaar is en er wellicht voor gaat zorgen dat er geen onenigheid meer over kan ontstaan.

Ten tweede vinden wij het doel achter sloopmeters, namelijk bestaande verstening verplaatsen in plaats van meer stenen toe te voegen, een juiste en transparante manier om het bouwen in het buitengebied te reguleren. Bouwen in het buitengebied is een gunst en geen recht is mij verteld. Wat het lastig maakt is de huidige schaarste van de sloopmeters op de markt en daardoor de hoge prijzen. En als we dan gaan nadenken over het doel, kwaliteitsverbetering van het buitengebied, en tevens de woonopgave waar we voor staan, kunnen we dan niet nadenken over het verminderen van de hoeveelheid meters die er gevraagd worden bij het bouwen van woningen? Wellicht een overdenking om mee te nemen in het nieuwe beleid dat er binnenkort aankomt. Of verwacht de wethouder dat met alle stikstof maatregelen die doorgevoerd lijken te gaan worden, de voorraad van sloopmeters weer zal toenemen?

Als afsluiting zou ik graag willen meegeven dat het ons verstandig lijkt om met de evaluatie van dit beleid en het opstellen van het nieuwe beleid goed samen te werken met de omliggende gemeenten. En daar dan vooral te gaan kijken naar de verhouding tussen de letterlijke tekst in het beleid en hoe deze wordt uitgevoerd in de praktijk.

Eva de Man