Huisvesting arbeidsmigranten: Een pilot met een structureel karakter

Huisvesting arbeidsmigranten: Een pilot met een structureel karakter

Om te beginnen wil ik benadrukken dat we erkennen dat huisvesting van onze inwoners in deze tijd van een wooncrisis een serieuze uitdaging is. We vinden het daarom ook sterk dat er buiten de kaders wordt gezocht naar oplossingen.

Maar ook als er met een ander denkraam wordt gewerkt, zien we graag dat alle stappen van een ordentelijk proces worden belopen.

Als eerste de visie en de ambitie. In 2020 is er nagedacht over de huidige kaders. Er is toen een beslissing genomen over aantallen arbeidsmigranten op een locatie. Een kleine drie jaar later willen we daarvan afwijken met aantallen die vijf keer zo groot zijn. En wat ons dan verbaasd is dat niemand ons kan vertellen waarom er toen gekozen is voor 15 personen op locatie. Wat is de visie achter dit getal uit 2020? Wij kunnen alleen aannemen dat het waarschijnlijk te maken heeft met de leefomstandigheden van de arbeidsmigranten. Wij zijn van mening dat we het probleem van erbarmelijke woonsituaties voor arbeidsmigranten niet oplossen door het aantal mensen op locatie te verhogen en tevens te centreren. Hoe waarborgt u goede en mensgerichte leefomstandigheden voor veel grotere aantallen? Graag horen we hierop een reactie van de wethouder.

Ten tweede de vorm (de hoe?): een pilot. In onze optiek is een pilot een vorm van experimenteel onderzoek en dat kan een heel krachtig middel zijn. Maar bij een pilot moet het ook mogelijk zijn om na het evalueren met elkaar te concluderen dat deze nieuwe manier niet werkbaar is. Onze vraag aan de wethouder is dan ook: In hoeverre kunnen we spreken over een pilot wanneer de consequentie is dat er een bestemmingsplan uiteindelijk definitief wijzigt? Wat nou als het blijkt dat deze verandering niet de gewenste effecten heeft of hanteerbaar is? Wat doen we dan?

Daarnaast, als we een pilot aangaan, dan zou deze toch open moeten zijn voor een ieder als initiatiefnemer? Dan zou de volgorde zijn: stap 1. we gaan een pilot doen, stap 2. men kan zich inschrijven en stap 3. op basis van criteria wordt er gekozen voor diegenen die het beste passen. Nu er al twee concrete voorstellen worden voorgesteld ‘als pilot’, klinkt het meer als ‘maatwerk’.

Wat wij missen in deze pilot is een onderbouwing voor de keuzes die er gemaakt worden, waar er nu alleen gekeken wordt door de bril van de ondernemer, zouden wij graag zien dat er meer gekeken wordt vanuit het perspectief van de arbeidsmigranten.

Eva de ManPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld