Duurzame energiestations

Duurzame energiestations

Een belangrijke stap in de energietransitie is het gaan gebruiken van duurzame energie. Elektriciteit opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en met wind. Pro’98 vindt het dan ook een stap in de goede richting dat de gemeente, met dit plan, duurzaam transport wil gaan stimuleren.

Bij het faciliteren van initiatieven voor duurzame energiestations, horen uiteraard kaders. Zo gelden dezelfde regels bij het bouwen van een duurzaam energie station als bij een benzine station. En is ons op het hart gedrukt in de commissie dat een energie station waar je elektriciteit en waterstof kan “tanken” minstens net zo veilig is. In de kaders staat ook de wens deze stations zo veel mogelijk in de buurt van de a1/a30 te centreren. Zo zou je de file kunnen ontwijken door even je Renault Twingo E-Tech aan de lader te leggen, nog een uurtje te gaan werken op een flexplek met een haver latte, en dan naar huis te kachelen met een volle tank. Goed idee, begrijp me niet verkeerd, als ik mocht kiezen heb ik toch liever die file opgelost. Maar dat ligt helaas niet in het vermogen van deze energie stations.

We misten nog een onderdeel van het kader en gelukkig heeft mevrouw van de Wildeberg van BI deze toegevoegd in een amendement. Namelijk het stimuleren van lokaal duurzaam opgewekte energie. We nemen aan dat dit ervoor gaat zorgen dat er nog meer Barneveldse ondernemers gaan kiezen voor zonnepanelen en wellicht zelfs interesse krijgen in het realiseren van een duurzaam energiestation. Het zou immers mooi zijn als er naast de huidige initiatieven, meer lokale initiatieven verwezenlijkt kunnen worden.

Tenslotte, wat betreft de motie verlengd privaat laden zijn voor Pro de kaders wel helder. Het mag nu niet. We zijn als Pro’98 wel benieuwd naar hoe groot daadwerkelijke de doelgroep is die hier gebruik van wil maken. Heeft de wethouder hier zicht op? Zoals de heer van de Bron al stelde kunnen wij ons ook voorstellen dat wanneer dit een redelijk grote groep is, het een rommeltje wordt op de stoepen met al die kabels door elkaar. Of is daar een oplossing voor? Wij voelen meer voor oplossingen waar iedereen van profiteert in de publieke ruimte zoals meer publieke laadpalen.

Eva de Man