“Zondagsrust houden doe je zelf, laat het vooral niet voor je verpesten”

“Zondagsrust houden doe je zelf, laat het vooral niet voor je verpesten”

De Barneveldse SGP-jongeren vinden dat terrassen dicht moeten op zondag, zeker nu de musical 40-45 eraan komt. Dit schreven ze in een ingezonden brief aan de Barneveldse Krant. Hun verwachting is dat er niets meer overblijft van de zondagsrust wanneer de musical begint en de terrassen als gevolg daarvan extra vol zullen zitten. Onzin, vindt Aron van Iperen, die namens Pro’98 raadscommissielid is. Daarom schreef hij, net als de SGP-jongeren, een brief aan de krant, die medeondertekent is door 11 andere jongeren uit onze gemeente. De Barneveldse Krant publiceerde naar aanleiding van Arons brief dit artikel.

Aron is blij met de vele positieve reacties: “Veel mensen reageren positief op het stuk, uit alle hoeken van de samenleving. Daarom ben ik extra blij dat we als Barneveldse jongeren dit geluid hebben kunnen laten horen.” De twaalf ondertekenaars had hij zo bij elkaar. “Een avondje rond-appen resulteerde al in 11 mensen die mee wilden tekenen. En de dag erna kreeg ik nog meer reacties van mensen die wel mee wilden tekenen.” Toen was de brief helaas al verzonden.

De inhoud van de brief heeft hij met ons gedeeld, zodat wij deze konden publiceren op onze website:

Zondagsrust houden doe je zelf, laat het vooral niet voor je verpesten
“Van de zondagsrust blijft niets over.” Met grote zorgen schreven de lokale SGP-jongeren vorige week deze krant aan. De zondagsrust zou door opening van de terrassen, als reactie op de komst van de musical 40-45, opzijgezet worden. De SGP-jongeren roepen Barneveldse horeca dan ook op om de deuren op zondag gesloten te houden. Alleen zo blijft de zondagsrust in ere.

Ik twijfel niet aan de oprechtheid van hun angst, maar deel die angst niet. Zondagsrust is wat mij betreft heel persoonlijk. Je moet deze, persoonlijk als het is, zelf in ere houden. Dit zit ook in de definitie, zondagsrust betekent immers ‘het zich (om religieuze redenen) onthouden van de wekelijkse bezigheden op zondag.’ Wanneer je waarde hecht aan zondagsrust, ga je niet op zondag je slaapkamer verbouwen, de was doen of naar het werk. Je legt jezelf bepaalde beperkingen op, en die moet je zelf handhaven.

Zondagsrust is een keuze die je zelf maakt. Het is als gevolg hiervan niet noodzakelijk dat supermarkt en terras gesloten zijn op zondag. Als jij zondagsrust in ere houdt, is het aan jou om niet naar de supermarkt te gaan, of niet te gaan werken. Wanneer de terrassen open zijn, zoals bij de meeste terrassen nu al het geval is, lijdt die rust er niet onder. Hetzelfde geldt voor geopende supermarkten op zondag, je wordt niet gedwongen om te gaan winkelen, en je merkt er nagenoeg niets van als je buurman naar de winkel gaat.

Zondagsrust is een keuze, mensen mogen daar andere keuzes in maken. Als de buurvrouw als voorkeur heeft om haar zondagmiddag door te brengen op een zonnig terras, is dat prima. Dat de gastheer die haar drankje serveert ervoor kiest om op zondag te werken, is dat ook prima. Die keuze is aan die mensen zelf, niet aan een ander. Hebben we daar nou echt zoveel last van? 

‘Het onthouden van wekelijkse bezigheden’, de cruciale pijler van zondagsrust, komt niet in gevaar wanneer het terras open is. Die extra autobeweging in de straat, de schaterlach op het terras, is iets dat je elkaar zou moeten gunnen in een samenleving. Dit is geen inbreuk op de zondagsrust, maar een kleine onderbreking van ‘de rust op zondag’. Die wordt ook door uitslapers ondervonden wanneer zondag vroeg de kerkklokken beginnen te luiden, of in groten getale auto’s langsrijden op weg naar de kerk.

Van geopende terrassen zullen de meeste Barnevelders die hun zondagsrust belangrijk vinden, geen problemen ondervinden. Met of zonder musical. De terrassen bevinden zich in Barneveld en Voorthuizen in het centrum, en het extra verkeer zal tussen al het ‘kerkelijke’ verkeer niet opvallen. Daarnaast is het geluid. Dat brengt geen verstoring van de zondagsrust, maar geeft hooguit iets minder ‘rust op zondag’. 

Als laatste wil ik graag stellen dat ik als christen geen moeite heb met terrasbezoek op zondag. Zondagsrust en zondagsvrijheid hoeven elkaar niet uit te sluiten. Ik gun de jongeren van de SGP hun zondagsrust, maar kan me niet vinden in het door hen geschetste rampscenario en hun oproep waarmee ze de zondagsinvulling van anderen willen bepalen.

Aron van Iperen
Commissielid Pro’98

Mede namens 11 andere jongeren uit onze gemeente.*

*De Namen zijn bekend bij de krant

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld