Gezocht: visie & keuzes

Gezocht: visie & keuzes

Wij zijn ruim twee jaar onderweg met dit college. Toen de rit net begon, in november 2022, dienden CDA en Pro’98 een motie in: ‘erken dat OZB verhoging onvermijdelijk is om de tekorten op te vangen, kom op korte termijn met scenario’s’. De wethouder zag daar ‘in deze termijn’ geen aanleiding voor; de motie haalde het niet. Deze kadernota kondigt het college alsnog een verhoging van meer dan 10% aan over de komende vier jaar, bovenop de inflatiecorrectie. En scenario’s, daar wordt ook aan gewerkt.

In deze kadernota legt het college uit hoe het, of eigenlijk “de raad en de samenleving”, in de kadernota voor 2026 keuzes moet gaan maken. Er lijkt eindelijk een gevoel van urgentie te ontstaan voor het maken van fundamentele keuzes en deze gaan de Barneveldse samenleving raken. Het probleem, dit college zal deze keuzes pas na de begrotingsvergadering van november 2025 kunnen verwezenlijken. In maart 2026 mag u alweer naar de stembus. Wellicht kunnen we er dan een referendum over houden?

Het hakken van lastige, complexe en pijnlijke knopen, Pro’98 stond de afgelopen jaren te popelen om dit gedeelte van onze taak te kunnen vervullen. Je verdient er niet altijd de populariteitsprijs mee, maar dat is wel onze taak: kijken hoe het gemeentelijke geld moet worden uitgegeven.

Het college komt nu met een lange lijst waarop bezuinigd zou kunnen worden: welzijn, cultuur, subsidies. Want ondanks een OZB-verhoging blijft bezuinigen nodig, vindt het college. Maar welke veranderingen en keuzes stelt het college zelf voor?

In deze kadernota vraagt het college slechts één harde keuze te maken: de OZB moet omhoog. Al het andere lijkt vooral op voorsorteren. Door keuzes uit te stellen worden consequenties vooruitgeschoven. De effecten zien we volgend jaar, of pas in de volgende bestuursperiode.

Het college sust zichzelf en de raad in slaap. Of is dit een surplace en volgt er nog een eindsprint?


In de Barneveldse Krant verscheen deze week bovenstaande beschouwing bij de Kadernota die aan raad is aangeboden. In de raadsvergadering van 10 juli zal de gemeenteraad hierover in debat gaan.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld