M & A

Agendapunt: XI-11 Voorstel: nr. 14-98 Onderwerp: Visie op snelfietsroute De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 16 december 2014 Constaterende dat het plan voorligt een fietsverbinding Veller-Hertenspoor...

Agendapunt IX-13 Voorstel nr. 14-66 Onderwerp: Detailhandelsvisie Voorthuizen De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 30-09-2014 Constaterende dat, ● Het centrum van Voorthuizen een boom aangeboden heeft...

AMENDEMENT Agendapunt: 14 Programmabegroting 2014 Onderwerp: Beleidsproduct 212 Parkeren De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen...

AMENDEMENT Agendapunt: 11 Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Barneveld Onderwerp: Integriteit De raad van de gemeente Barneveld in...

MOTIE Agendapunt VI-3: Ontwerp kadernota 2014-2017 De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013. ...

MOTIE Agendapunt: VI-3 Onderwerp: Ontwerp-Kadernota 2014-2017 De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 12 juni 2013...