Programma

PRO’98 wil een gedifferentieerd woningaanbod een woonvisie opstellen waarbij behoefte-onderzoek de basis vormt flexibeler inspelen op veranderende woonwensen realiseren van kleinere, betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen...

PRO’98 wil de landbouw behouden in de Vallei diervriendelijke en ecologische landbouw stimuleren dat de Veluwe niet verder wordt aangetast dat waardevolle landschappen onderhouden blijven natuur...

PRO’98 vindt dat de Randstad bij Amersfoort ophoudt leefbare en groene dorpskernen belangrijk onze industrieterreinen moeten fungeren als opvang van bedrijven uit het buitengebied beeldkwaliteit net zo belangrijk...

PRO’98 wil ambitieuze en toetsbare milieudoelstellingen een hoge duurzaamheidscore in de duurzaamheidsmeter ondergrondse containers voor allerlei typen afval de Milieustraat ook op zaterdagmiddag open dat de gemeente zichtbaar...

PRO’98 vindt dat vluchtelingen goed opgevangen moeten worden PRO’98 wil dat vluchtelingen die in Nederland mogen blijven recht hebben op ondersteuning...

PRO’98 wil dat de SWOB zich kan ontwikkelen tot een professionele ouderenorganisatie een goede en adequate ondersteuning van ouderen...

PRO’98 wil samen met jongeren het jongerenbeleid vorm geven meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren initiatieven ...

Sinds 1 januari 2007 is (een deel van) de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. PRO’98 vindt het een goede zaak dat iedereen in de maatschappij mee kan doen, of je nu...

Pro'98 wil Vrijwilligerswerk stimuleren Als mensen geen betaald werk kunnen vinden biedt de gemeente een sociaal activeringstraject aan, dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn. PRO’98 vindt het een goede...

Pro'98 wil dat in geval van schuldhulpverlening binnen 4 weken een traject gestart wordt Mensen die zelf niet uit hun schulden kunnen komen moeten daarbij worden ondersteund. Een...