Basisscholen in ‘de Burgt’

Basisscholen in ‘de Burgt’

In september j.l. bezochten Jaap Beijer en ondergetekende de noodlokalen van de basisscholen in de Burgt. De hervormde school en de school met de Bijbel hebben in de Burgt een tijdelijke huisvesting. Gelukkig dat het tijdelijk is en hopelijk is het ook voor echt korte tijd. Het is in onze ogen een zeer slechte zaak dat basisscholen zo’n erbarmelijke huisvesting hebben in onze gemeente.

Een deel van de kinderen is ondergebracht in de oude school van het asielzoekerscentrum. De kwaliteit van deze lokalen is behoorlijk, maar de afmetingen van de lokalen zijn eigenlijk veel te klein. De rest van de kinderen moet gebruik maken van oude bouwketen. Waarom men de keten gestapeld heeft is ons een raadsel: er is ruimte genoeg daar op die kale bouwvlakte. Bovendien zorgde het voor een onveilige situatie. De kleuters die hun lokaal in de bovenste bouwkeet hebben moeten van een trap gebruik maken die met planken afgetimmerd is om te voorkomen dat ze tussen de spijlen door naar beneden zouden kunnen vallen. Ook de temperatuur was de afgelopen zomer een groot probleem: Het is snel te heet in de bouwketen. Toen wij de school in september bezochten was het er zelfs nog benauwd.

Dit alles is voor PRO’98 een reden om hoog in te zetten op primair onderwijs! De verschillende scholen voor voortgezet onderwijs kunnen niet verlangen dat ze allemaal tegelijk van nieuwe huisvesting worden voorzien. Uiteraard moet er voor het Christiaan Huygens zo snel mogelijk een nieuwe school komen en een combinatie met het Groen van Prinsterer lijkt ons een goede zaak. Ook J.F.C. en W.C. hebben hun wensen, maar dat betekent wat ons betreft niet dat het primair onderwijs, waaronder ook Antoniusschool en Vogelhorst nog veel langer op betere huisvesting kunnen wachten.

Adri den DunnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld