Brede School november 2007

Brede School november 2007

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Onderwijs is in elk geval participant, kinderopvang welzijn. Peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheek en tal van andere instellingen kunnen een onderdeel zijn. De Brede School bestaat niet, het is op veel manieren in te vullen.

Citaat uit kadernota 2008-2011: (aangeboden op 8 mei 2008)
De start van een Brede School in de Burgt geldt als een pilot voor de andere wijken in de gemeente. Wij willen de mogelijkheden onderzoeken of ook in andere wijken van de gemeente een Brede schoolvoorziening ontwikkeld kan worden. Door deze tekst in de kadernota konden wij er als raad toch van uitgaan dat er in de Burgt een Brede School gerealiseerd zou gaan worden?

Wij waren zeer verbaasd toen we in de commissievergadering van 31 oktober j.l. van de wethouder hoorden dat de school in de Burgt geen Brede School genoemd mag worden. Het worden 3 scholen onder één dak en elke school heeft de dringende behoefte om de eigen identiteit te borgen. Er worden geen voorzieningen gedeeld. Waarom heeft u ons als raad nooit eerder geïnformeerd over het feit dat er geen Brede School in de Burgt zou komen?

De raad heeft het college opgedragen een Brede School in de Burgt te gaan realiseren . Wat we nu zien is de wereld op zijn kop: kunnen de scholen en andere partners die zouden moeten samenwerken in een Brede School nu bepalen dat er geen Brede School komt in deze wijk? Er komen geen gemeenschappelijke ruimten, dat willen de scholen niet, of dat wil één van de scholen niet; men wil eigen identiteit uitstralen, men wil niet delen.

Niet willen delen, daardoor wordt veel ellende in deze wereld veroorzaakt.

U geeft in uw antwoorden op onze schriftelijke vragen van 26 november aan dat u ook graag welzijnsfuncties in de Brede (wijk)School had gezien. Waarom komen ze er dan niet? Omdat één of sommige scholen dat niet willen? Omdat de gemeente niet bereid is te investeren? In Oldenbarneveld hebben we al geruime tijd geoefend met het Brede School-concept. Is dit verspilde energie, verspild geld geweest dus?`

Verder zegt u in uw antwoorden dat de programmabegroting niet genoeg (financiële) ruimte biedt voor algemene doeleinden zoals wijkgebonden activiteiten, die aanvullend benut kunnen worden door het primair onderwijs. U heeft de raad ook nooit om die ruimte gevraagd!! U had dat nog heel goed kunnen doen in de begroting die we afgelopen oktober behandeld hebben.

Op onze vraag of het geen gemiste kans is als we hier nu, bij een nieuw te bouwen school, geen Brede School gaan realiseren, krijgen we een uitgebreide uiteenzetting, maar geen antwoord. U zegt dat er onvoldoende vroegtijdig is nagedacht over andere dan onderwijsvoorzieningen. We hadden het tijdens de kadernota vooral over voorzieningen die bijna niemand in de buurt van zijn huis wil,  zoals bijvoorbeeld een skatebaan. Mensen weten dan al dat er zo’n soort voorziening is als ze een huis kopen in een wijk. In die discussie ging het niet over wél of geen Brede School. Als u bedoeld dat scholen veel sneller en eerder in een wijk gebouwd moeten worden dan dat in deze wijk gebeurd, dan zijn we dat helemaal met u eens. We voorkomen dan dat scholen in containers moeten huizen.

Wethouder, wij nemen hier geen genoegen mee. We vinden het ook onterecht als er nu wordt gesuggereerd dat de discussie rondom de Brede School achterhaald is. Het is inderdaad zo dat er snel goede huisvesting voor het onderwijs in de Burgt moet komen maar: Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald geldt wat ons betreft ook hier. PRO’98 is er absoluut niet op uit om zaken te vertragen, maar we houden de wethouder aan de afspraak die er is gemaakt. Wij houden u aan de afspraak dat er een Brede School komt in de Burgt en dat die als voorbeeld kan dienen voor scholen in andere wijken en kernen in onze gemeente. Wij houden u hiermee ook aan uw eigen coalitieakkoord.

Samengevat:
1. wethouder, u heeft ons onvoldoende geïnformeerd;
2. wethouder, u heeft niet gedaan wat de raad van u heeft gevraagd.

Afhankelijk van uw antwoorden overweegt de fractie van PRO’98 op 18 december a.s. een motie vreemd aan de agenda van die avond in te dienen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld