Pro’98: ‘Raad is onjuist geinformeerd’

Pro’98: ‘Raad is onjuist geinformeerd’

BARNEVELD – Wethouder Leen Verweij heeft de gemeenteraad op het verkeerde been gezet in de gang van zaken rond de aanbesteding van de Burgtschool. Dat concludeert Pro’98-fractievoorzitter Monique Rosbergen.

Door Hans-Lukas Zuurman (Barneveldse krant)

Rosbergen doelt daarmee op eerdere mededelingen van Verweij in de commissievergadering Samenleving in februari. De wethouder verklaarde toen dat het aanbestedingstraject – waar slechts één inschrijver voor was – niet stopgezet kon worden. ,,Je kunt niet de eisen bijstellen en het traject opnieuw doorlopen. Het bouwproject mag niet onveranderd weer op de markt gezet worden’’, verklaarde de wethouder destijds. Volgens Rosbergen blijkt uit een memo van adviesbureau C/M/S Derks Star Busmann, die eind vorige week door het college aan de raad werd gestuurd, iets anders. ,,Toen destijds bleek dat er maar één inschrijver was, had het college meteen kunnen zeggen: we gaan de minimum-eisen om mee te doen in de procedure verlagen, om meer inschrijvingen binnen te krijgen.’’ Volgens Rosbergen had dit een heel ander kostenplaatje (lees: goedkoper) kunnen opleveren dan de drie miljoen budgetoverschrijding waar beoogd bouwer Pellikaan uiteindelijk mee op de proppen kwam. ,,Tijdens de laatste raadsvergadering leek het alsof wij niet meer terug konden. Maar dat kwam omdat het college inmiddels had verklaard dat de prijs van Pellikaan ‘marktconform’ was en het voornemen had uitgesproken Pellikaan de klus te gunnen.’’ Op dat moment kon de raad alleen nog ingrijpen door niet akkoord te gaan met de budgetoverschrijding. Middels een motie werd het college gedwongen opnieuw – binnen de geldende juridische grenzen – te onderhandelen.

Verweij maakt het resultaat vrijdag bekend: het complex kan 1,1 miljoen euro goedkoper worden gebouwd. In totaal gaat de bouw 12,8 miljoen kosten.

Volgens Pro’98 heeft het college zich mogelijk op glad ijs begeven door opnieuw te onderhandelen. De partij baseert zich daarbij op een memo van C/M/S Derksman waarin staat dat opnieuw onderhandelen ,,in beginsel verboden’’ is zonder opnieuw aan te besteden.

Volgens het aangehaalde adviesbureau is opnieuw onderhandelen weliswaar mogelijk, maar is het doorvoeren van een besparing van tien procent zonder heraanbesteding ,,niet zonder risico’’. Het advies luidt in zo’n geval: ,,Het verdient aanbeveling daar zo min mogelijk ruchtbaarheid aan te geven.’’ Verweij gaf vrijdag aan dat onderhandelen wél kon omdat de bouwkosten niet meer dan tien procent zijn gedaald. De gemeente is wat hem betreft binnen de juridische kaders gebleven.

Dat er 1,1 miljoen bezuinigd kan worden, vindt Rosbergen voorlopig ,,nog een stap te ver’’, want: ,,Eerst wil ik zeker weten of dit wel mag.’’ Haar partij heeft inmiddels schriftelijk om opheldering gevraagd bij het college. ,,Het is wel heel raar dat als de raad één keer ‘Boe!’ zegt, Pellikaan de prijs met een half miljoen verlaagt.’’

Wethouder Verweij wilde vanmorgen niet reageren op de uitlatingen van Pro’98. ,,De partij heeft er schriftelijke vragen over gesteld en die zullen eerst beantwoord worden’’, aldus woordvoerder Bertil Rebel van de gemeente Barneveld.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld