Motie openbaar en ander middelbaar onderwijs in Barneveld

Motie openbaar en ander middelbaar onderwijs in Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 16 december 2008 Onderwerp: openbaar en ander middelbaar onderwijs in de gemeente Barneveld

De Raad,

Overwegende dat:

–    Er alleen protestants middelbaar onderwijs is in onze gemeente en geen ander middelbaar onderwijs zoals bij voorbeeld Openbaar, Vrije school, Montessori  en Dalton onderwijs.
–    Er dus geen keuze is als er maar één soort middelbaar onderwijs is.
–    Het Johannes Fontanus College overweegt op een andere locatie uit te breiden en er op deze school meer dan 2.500 leerlingen voortgezet onderwijs volgen.
–    Het kabinet het gemakkelijker wil maken om scholen te splitsen en te verzelfstandigen in kleinere scholen
–    Het kabinet het eenvoudiger wil maken om nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs te stichten.
–    De visie van de gemeente Barneveld is om te groeien naar 70.000 inwoners in de komende 10 – 20 jaar

verzoekt het college een onderzoek te doen naar de behoefte van openbaar middelbaar onderwijs en andere vormen van middelbaar onderwijs in onze gemeente. Voorstel is om dit te doen door middel van een enquête onder ouders van kinderen die nu voortgezet onderwijs volgen en onder ouders van kinderen die daar binnen vijf jaar gebruik van gaan maken.

en gaat over tot de orde van de dag.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld