Openbaar en ander voortgezet onderwijs in Barneveld

Openbaar en ander voortgezet onderwijs in Barneveld

Als er verkiezingen in Barneveld zijn, dan kunnen de bewoners kiezen uit een scala van partijen en je kunt gerust zeggen ; “ je kunt je ei kwijt”. Er valt wat te kiezen. Barneveld kent een diversiteit aan inwoners en als je de samenstelling van de Raad bekijkt dan geeft dit een goede afspiegeling van de Barneveldse samenleving.

Maar als je in Barneveld voor een middelbare school moet kiezen, dan is je keuze erg beperkt.
In Barneveld valt er alleen maar te kiezen voor protestants dan wel reformatorisch middelbaar onderwijs en dat komt volgens PRO’98 niet overeen met de afspiegeling van de Barneveldse bevolking.

PRO’98 vindt dat er onderzocht moet worden of er behoefte bestaat aan ander middelbaar onderwijs in Barneveld.

Daarvoor hebben wij drie redenen:
1.    Zoals net al gezegd: er is alleen maar protestants christelijk middelbaar onderwijs in Barneveld (reformatorisch beschouwen wij ook als pc)
2.    Het JFC heeft meer dan 2500 leerlingen en overweegt op een andere locatie uit te gaan breiden. Dit betekent dat er sowieso een nieuwe school in de toekomst moet worden gebouwd.
3.    Het kabinet wil het gemakkelijker maken om scholen te splitsen en te verzelfstandigen in kleinere scholen en het kabinet wil het eenvoudiger maken om nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs te stichten.

De visie van de gemeente Barneveld is om uit te groeien tot een dorp van ongeveer 70.000 inwoners. In een gemeente van die omvang moet er zeker keuze zijn tussen diverse middelbare scholen.

Wij krijgen van veel ouders de opmerking dat als zij hadden gekund, ze hadden gekozen voor een andere middelbare school voor hun kinderen. Maar de afstand naar Ede en Amersfoort wordt door velen als een hindernis ervaren.

Het zou van wijsheid getuigen als het Barnevelds gemeentebestuur een onderzoek start onder de ouders van de huidige en toekomstige schoolgaande middelbare scholieren of zij geïnteresseerd zouden zijn in andere vormen van middelbaar onderwijs.

Omdat de wethouder tijdens de commissie aangaf daar niet voor in te zijn, dienen wij een motie in om de raad een uitspraak te laten doen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld