Commissievergadering 11 februari VOO

Commissievergadering 11 februari VOO

Laat ik beginnen met te stellen dat Pro’98 de inhoud van het memo van het college niet bestrijdt. Wel bestrijden we de conclusie van de wethouder in dit memo nl. dat er onvoldoende belangstelling zou bestaan voor een openbare middelbare school voor voorgezet onderwijs.

De raadsvergadering van december leverde twee grote vraagtekens op:
1.    Is dit een taak van de Gemeente Barneveld
2.    Is er wel voldoende belangstelling voor een openbare middelbare school voor voortgezet onderwijs

De eerste vraag blijkt vrij eenvoudig te beantwoorden. Ja, er is sprake van een gemeentelijke zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs conform art 23 lid 4.

Het is in het memo van wethouder Verweij voldoende duidelijk gemaakt dat het aantal kinderen dat openbaar basisonderwijs volgt, onvoldoende is om een zelfstandige openbare school voor voortgezet onderwijs in Barneveld te vestigen. Een dergelijke school kan volgens ons ook alleen ontstaan als nevenvestiging vanuit een of meerdere scholen uit de regio. En deze scholen zijn natuurlijk alleen voor een nevenvestiging te interesseren, als er voldoende belangstelling voor blijkt te zijn.

Wij hebben ons afgevraagd hoe wij konden aantonen dat er ook belangstelling bestaat voor een openbare school voor voortgezet onderwijs bij ouders en kinderen uit het bijzonder onderwijs. Wij kregen die signalen wel, maar een aantal politieke partijen in deze gemeenteraad blijkbaar niet. Hoe maak je dat zichtbaar?

Dat bracht ons op het idee om een invulformulier op onze website te zetten, die mensen als een soort van petitie konden tekenen, waarbij ze tevens konden invullen waar hun kinderen op dit moment naar school gaan. Om mensen daarvan op de hoogte te stellen, hebben we e-mails gestuurd naar bekenden, de plaatselijke pers geïnformeerd en scholen op de hoogte gebracht van onze actie met het verzoek het onder de aandacht van de ouders te brengen. Voor zover wij weten heeft slechts een beperkt aantal scholen hieraan gehoor gegeven. Verder hebben wij afgelopen zaterdag 1 uur in het centrum van Voorthuizen gestaan en anderhalf uur in het centrum van Barneveld om met mensen in gesprek te gaan.

Uit het aantal reacties dat wij hebben ontvangen, lijkt er belangstelling te bestaan voor een openbare school voor voortgezet onderwijs bij ouders en kinderen uit het bijzonder onderwijs. Maar zoiets kun je alleen met zekerheid weten, als je dat onderzoekt. “Meten is weten” .

Pro’98 vindt op basis van het aantal steunbetuigingen dat we hebben ontvangen dat er onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan naar de belangstelling voor een openbare middelbare school voor VO, een directe meting dus. Voor alle duidelijkheid:  Pro’98 is niet tegen protestants christelijke scholen, Pro’98 vindt dat er in de gemeente Barneveld wat te kiezen moet zijn. Dat is ook de vraag die ik de commissieleden wil stellen. Vindt u ook niet dat er in de gemeente Barneveld iets te kiezen moet zijn, daar waar het gaat om voortgezet onderwijs.

Ik deel u graag de resultaten uit van de steunbetuigingen die we hebben ontvangen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld