Reactie Monique op ingezonden brief in Barneveldse Krant

Reactie Monique op ingezonden brief in Barneveldse Krant

Geachte mevrouw XXXX, U eindigt uw ingezonden brief in de Barneveldse Krant van 9 februari met: “Als kiezer geef ik u de tip mee: verbeter de wereld, begin bij jezelf!” Ik lees daarin een verwijt aan mij persoonlijk en dat maakt dat ik – bij uitzondering – reageer op een ingezonden brief in de krant.

Er is inderdaad een groep ouders, waaronder ik zelf, die voor de meest praktische en veilige oplossing kiest voor hun kind. Het is namelijk absoluut niet zo dat het JFC een slechte school is. Ik ben de laatste die dat zou beweren. Mijn dochter heeft het er zelfs erg naar haar zin. Echter had ik in Barneveld een andere keuze of meer keuzes gehad, dan had ik, samen met haar, wellicht voor een andere middelbare school gekozen. Het was namelijk mijn dochter die de doorslag gaf nadat ze de open dagen van het JFC en het Pallas Athene had bezocht. Zij zag het helemaal niet zitten om naar Ede te reizen.

Ik merk uit uw ingezonden brief een beschuldiging aan het adres van ouders die kiezen voor praktisch en veilig en volgens u “niet voor de beste school voor hun kind”. Volgens mij is er een groot aantal overwegingen waar je als ouder en als kind voor komt te staan als je moet kiezen voor een middelbare school. Het is niet aan u noch aan mij om te veroordelen welke argumenten doorslaggevend zijn geweest voor een uiteindelijke schoolkeuze.

Het aantal kinderen dat openbaar basisonderwijs volgt, is onvoldoende om een zelfstandige openbare school voor voortgezet onderwijs in Barneveld te vestigen. Zelfs al zouden alle (ouders van) kinderen die nu openbaar basisonderwijs volgen er straks voor kiezen om in Ede, Amersfoort of Harderwijk openbaar voortgezet onderwijs te volgen, dan nog is er voor het college geen reden om aan te nemen dat er dan ook voldoende belangstelling voor zou bestaan in onze gemeente. Het signaal, zoals u dat noemt, bereikt het gemeentebestuur dus niet.

Het is daarom van belang aan te tonen dat er ook belangstelling bestaat voor een openbare of algemene school voor voortgezet onderwijs bij ouders en kinderen uit het bijzonder onderwijs. Uit het aantal reacties dat wij hebben ontvangen, lijkt dat het geval te zijn. Maar zoiets kun je alleen met zekerheid weten, als je dat onderzoekt. “Meten is weten” is hier volgens ons van toepassing. Overigens denken wij dat een andere school voor voortgezet onderwijs in Barneveld alleen kan ontstaan als nevenvestiging vanuit een of meerdere scholen uit de regio. En deze scholen zijn natuurlijk alleen voor een nevenvestiging te interesseren, als er voldoende belangstelling voor blijkt te zijn.

Nu doet zich het unieke geval voor dat het net verbouwde gebouw van het JFC alweer te klein is. Er zal dus op korte termijn door de gemeente (dus door u en mij en alle andere Barneveldse belastingplichtigen) een nieuw gebouw moeten worden bekostigd. Het lijkt ons een goed idee, als we als gemeenschap toch een nieuw schoolgebouw gaan bouwen,  te onderzoeken of er voldoende belangstelling is voor een middelbare school met een andere signatuur dan een protestants christelijke.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ja, helemaal mee eens, ik zet me graag in voor een school voor openbaar voortgezet onderwijs of een andere vorm van voortgezet onderwijs dan een protestants christelijke in onze gemeente. Niet omdat ik tegen christenen ben, zoals een andere briefschrijver suggereert, maar omdat ik vind dat er in de gemeente Barneveld wat te kiezen moet zijn. Daarom zijn we als Pro’98 een handtekeningenactie begonnen en hebben we afgelopen zaterdag in de centra van Voorthuizen en Barneveld gestaan om met mensen in gesprek te gaan. Inmiddels hebben we ook mensen bereid gevonden die, als de gemeenteraad akkoord gaat met ons voorstel, verder invulling willen geven aan ons initiatief.

Dus mevrouw XXXX, ik doe het wat anders dan u daar waar het gaat om de wereld te verbeteren, maar ik begin zeker bij mezelf. Ik veroordeel uw keuze niet om uw kind(eren) naar Ede of naar Amersfoort te laten reizen, veroordeelt u mij, maar zeker mijn dochter niet, als wij een andere keuze maken.

Monique Rosbergen

Moeder van een dochter op het JFC en van een dochter op OBS Lange Voren,
tevens fractievoorzitter van Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld