Stichting Christelijke Openbare Bibliotheek Barneveld

Stichting Christelijke Openbare Bibliotheek Barneveld

Wist u dat er in alle gemeentes van Nederland slechts 5 christelijke openbare bibliotheken zijn? Om precies te zijn in Axel, Barneveld, Linschoten, Nijkerk en Oldebroek. Verder kennen alle gemeenten slechts openbare bibliotheken en enkele gemeentes christelijke bibliotheken.

Volgens Pro’98 biedt een openbare bibliotheek de beste garantie op vrije beschikbaarheid van informatie, zeker als het gaat om informatie over andere godsdiensten en overtuigingen. Pro’98 vindt dat onze bibliotheek een openbare bibliotheek moet worden.

In artikel 2.1.a van de statuten van de Stichting Christelijke Openbare bibliotheek staat dat de stichting ten doel heeft : 
“de bevordering van de openbare bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten behoeve van de algehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of sociale groepering, waarbij zij de Bijbel als haar richtsnoer voor haar handelen beschouwt.”

Los van het feit dat dit een wat vreemd geformuleerde zin is, lijkt deze een tegenstrijdigheid te bevatten dan wel op zijn minst op meer manieren uit te leggen.

Er zijn volgens mij maar twee mogelijkheden. Of de richtsnoer is een dode letter en dan kan het net zo goed uit de statuten worden verwijderd of er wordt invulling gegeven aan dit uitgangspunt.

Als dat laatste het geval is, dan kan het niet anders dan dat het van invloed is op het aannamebeleid van leden van de Raad van Toezicht , directie en medewerkers en mogelijk dat het van invloed is op de inrichting van de collectie.
Dat is volgens de wethouder, zoals gesteld in zijn memo van 27 februari 2009, niet het geval.
Tijdens de commissievergadering van gisteravond gaf hij me gelijk dat artikel 2.1.a. op meerdere manieren valt te interpreteren. Hij zal daarover in gesprek gaan met de leden van de Raad van Toezicht en de directie.

Blijft voor ons nog de vraag of en hoe de SCOBB invulling geeft aan de Bijbel als richtsnoer voor het handelen.

Op basis van welke competenties en uitgangspunten worden de leden van de RvT en directie geworven? Is het bijvoorbeeld van belang dat de sollicitant kerkelijk meelevend is? Vormen de gezamenlijke leden van de RvT een afspiegeling van de Barneveldse bevolking op grond van overtuiging en levensbeschouwing?

De B’se bibliotheek heeft de schijn erg tegen door vorig jaar niet mee te willen doen aan de actie Nederland Leest. We zijn blij dat de wethouder daarover afspraken heeft gemaakt voor de toekomst en dat hij heeft toegezegd dat deze afspraken onderdeel worden van de prestatieafspraken met de bibliotheek.

Monique Rosbergen

naschrift
Bibliotheek Nijkerk-Hoevelaken is al sinds 2004 geen christelijk openbare bibliotheek meer. Na een fusie tussen beide bibliotheken zijn zij gewone openbare bibliotheken geworden (27-01-2010).Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld