Regio steunt Openbaar Onderwijs

Regio steunt Openbaar Onderwijs

BARNEVELD/AMERSFOORT – De besturen van het openbaar voortgezet onderwijs in Amersfoort, Ede en Harderwijk ondersteunen het Barneveldse initiatief tot de vorming van voortgezet openbaar onderwijs in Barneveld met geld en expertise. ,,Barneveld verdient zo’n school”, zegt bestuursmanager Kees Elsinga van de onderwijsgroep Amersfoort, verantwoordelijk voor acht middelbare scholen in Amersfoort. ,,Wij zien hierin een duidelijke kans en willen, als blijkt dat zo’n school er moet komen, op alle manieren meewerken.”

Uit de Barneveldse Krant:

Concreet komt het erop neer dat het bestuur een nevenvestiging van één van de Amersfoortse scholen wil starten. ,,Daarvoor komt in eerste instantie een nevenvestiging van De Amersfoortse Berg (vmbo, havo en vwo) in aanmerking”, zegt Elsinga. ,,Deze school staat het dichtst bij Barneveld en kent al enkele leerlingen uit deze gemeente.” Het bestuur zegt toe bij het opstarten van een nevenvestiging in Barneveld benodigde financiële middelen en expertise in te willen zetten. ,,Want daar komt natuurlijk nogal wat bij kijken.” In overleg kunnen ook de besturen van Ede en Harderwijk bijspringen als het nodig is, zo is in onderling overleg toegezegd.

Volgens de besturen is openbaar onderwijs in Barneveld wenselijk om ervoor te zorgen dat ‘de keuze voor ouders die in Barneveld wonen een echte optie wordt.’ ,,Wij zijn ervan overtuigd dat er een groot draagvlak is in deze regio. Er is een verborgen behoefte van ouders die hun kinderen naar een niet-openbare school sturen, omdat de openbare scholen te ver weg staan.”

Breed draagvlak

VOS/ABB, de werkgeversorganisatie voor het openbaar onderwijs in Nederland, juicht het signaal van de schoolbesturen toe. ,,Hiermee wordt duidelijk dat er ook binnen de schoolbesturen een breed draagvlak is voor de komst van een openbare school in Barneveld”, zegt Ankie Knijnenburg van de organisatie. ,,Dat is een goede zaak, want tot nu toe is deze regio voor ons nog een blinde vlek. Daardoor moeten leerlingen uit deze regio die naar een openbare middelbare school willen soms ver fietsen of zijn ze aangewezen op de bus of trein.”

Een voorstel van de raadsfractie van Pro’98 om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar de komst van een openbare middelbare school werd in februari unaniem gesteund door de gemeenteraad. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd, uitkomst wordt nog voor de zomer verwacht.”

Onderzoeksbureau ITS uit Nijmegen, verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen, werkt momenteel in opdracht van de gemeente Barneveld aan het haalbaarheidsonderzoek voor de stichting van een nevenvestiging voor openbaar middelbaar onderwijs in Barneveld. Een initiatiefgroep van ouders ondersteunt het idee en start de komende weken een campagne.

Bij diverse ouders van kinderen van 10 en 11 jaar in de gemeente Barneveld en in een ruime cirkel daaromheen valt op korte termijn een enquête op de deurmat, waarmee het bureau een representatief beeld wil krijgen van de vraag naar openbaar middelbaar onderwijs in deze regio.

,,Niet alle ouders krijgen de brief, het gaat om een steekproef, gebaseerd op wetenschappelijke gronden”, zegt Monique Rosbergen van Pro’98, de partij die in de gemeenteraad het voorstel neerlegde om dit onderzoek uit te laten voeren. ,,Omdat potentiële scholieren voor deze school uit een groter gebied dan alleen de gemeente Barneveld kunnen komen, worden ook ouders uit omliggende plaatsen als Harskamp, Wekerom, Lunteren, Otterlo, Scherpenzeel, Renswoude, Putten en Nijkerk betrokken bij het onderzoek.”

Een groep van vijftien ouders uit de gemeente Barneveld heeft dinsdagavond het initiatief voor een openbare school symbolisch overgenomen van Pro’98. ,,Wij gaan komende weken met een postercampagne ouders oproepen toch vooral de enquête in te vullen en op te sturen”, zegt Monique Schulte namens de initiatiefgroep.

,,Zodra de bevindingen van het onderzoek bekend zijn, zullen wij ons verder inzetten voor de komst van een nevenvestiging van een school uit Amersfoort.”

Dat deze school in Barneveld kans van slagen heeft, daar is de initiatiefgroep, net als het bestuur van het openbaar voortgezet onderwijs in Amersfoort, van overtuigd. ,,Gezien het aantal steunbetuigingen dat Pro’98 al binnen heeft gehaald, kunnen we ons bijna niet voorstellen dat er te weinig draagvlak zou zijn voor deze school.”

Volgens de ouders betekent de nieuwe school een verbetering van de onderwijskwaliteit in Barneveld. ,,Niet dat de andere scholen geen kwaliteit hebben, maar op een openbare school zijn alle leerlingen, ongeacht achtergrond, welkom”, zegt Schulte. ,,Kinderen worden hier niet alleen getolereerd, maar ook geaccepteerd”, vult één van de ouders aan.

De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek wordt nog voor de zomervakantie verwacht. ,,Daarna duurt het nog zeker twee jaar voordat een nevenvestiging gerealiseerd is in Barneveld”, verwacht Ankie Knijnenburg van VOS/ABB, de werkgeversorganisatie voor het openbaar onderwijs. ,,Er moet eerst uitvoerig overleg gevoerd worden met zowel de Amersfoortse school als de al bestaande middelbare scholen in Barneveld.”

Daarnaast moet het rijk officieel toestemming geven voor de stichting van een nevenvestiging.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld