Enquête PRO’98: Meerderheid positief over Midden Nederland Hallen

Enquête PRO’98: Meerderheid positief over Midden Nederland Hallen

De inwoners van Barneveld lijken in meerderheid positief te staan tegenover de mogelijke komst van de Midden Nederland Hallen. Zo’n grootschalige accommodatie zet Barneveld op de kaart en past bij een groeiende gemeente. Dit blijkt uit de straatinterviews die PRO’98 zaterdag in het winkelcentrum hield. Voor tegenstanders is de grootschaligheid van de hallen juist een probleem. Zij zien er geen alternatief in voor de te slopen Markthal.

De gemeenteraad besloot vorige week de behandeling van de bouw van de Midden Nederland Hallen uit te stellen tot de decembervergadering. Dat bood PRO’98 de gelegenheid in het kader van haar permanente campagne het winkelend publiek in het centrum van Barneveld hier vragen over te stellen. Passen de hallen bij Barneveld, bieden ze iets extra’s of is er geen behoefte aan zo’n nieuwe accommodatie?

Zo’n 70 procent van de ondervraagden ziet de vestiging van de hallen – aan de Thorbeckelaan tegenover het Hulpverleningscentrum – zeker zitten. Zij verwachten dat er een positief effect van uit zal gaan. Het beeld van Barneveld wordt ermee versterkt, er is ruimte voor meer en nieuwe evenementen en de middenstand zal ervan profiteren.

Kanttekeningen
Kanttekeningen waren er ook. Er werden ondermeer vraagtekens gesteld bij de gemeentelijke bijdrage van jaarlijks 75.000 Euro. Veel ondervraagden vonden dat dit geld niet of niet zo maar ter beschikking moest worden gesteld aan de exploitant van de Hallen. De subsidie kan beter ten gunste komen van plaatselijke organisaties die er ruimte willen huren. Daarnaast betwijfelen veel mensen of het aantal parkeerplaatsen voldoende zal zijn.
Een minderheid – zo’n 30 procent – ziet de nieuwe hallen helemaal niet zitten als vervanging van de huidige markthal. De nieuwe accommodatie wordt veel te groot, staat te ver buiten het centrum, zorgt voor leegstand in bijvoorbeeld de Veluwehal en past niet bij een, in omvang bescheiden, gemeente als Barneveld.