Basisvoorwaarde

Basisvoorwaarde

PRO’98 wil

  • een veilige en leefbare samenleving
  • veiligheid vorm geven in samenwerking met burgers
  • het werk van wijkplatforms krachtig ondersteunen

Een leefbare gemeente is een veilige gemeente. Gevoelens van onveiligheid moeten daarom door overheid en politiek serieus genomen worden. Mensen moeten zich voortdurend beschermd en veilig voelen en weten in woonwijken, verkeer, natuur, winkelcentra en in hun eigen woning.

Betrokkenheid en zelfverantwoordelijkheid van burgers voor de eigen leefomgeving leiden tot meer  veiligheid in de wijken en dorpen. Wijkplatforms waarin de politie, de Woningstichting en burgers samenwerken, spelen daarbij een grote rol.