Brandweer

Brandweer

Pro’98 wil

  • het project Community Safety invoeren
  • een dekkend AED-netwerk
  • voldoende brandweerdekking

De brandweer bestaat uit vrijwilligers en professionals. Voor PRO’98 hoort kwaliteit van de brandweerorganisatie in onze gemeente maatgevend te zijn ook als het gaat over hoe om te gaan met de door het rijk voorgestelde regionalisering.

Community Safety is een project dat is ontstaan in Liverpool UK. De brandweer gaat actief de wijk in om mensen te adviseren over het nemen van preventieve brandveiligheidsmaatregelen in huis en om rookmelders te monteren. Hiermee wordt niet alleen het veiligheidsbewustzijn vergroot, maar ook de daadwerkelijke veiligheid in wijken. PRO’98 wil dit project ook in de gemeente Barneveld invoeren.

De pilot met het opzetten van een netwerk voor AED-apparatuur is succesvol verlopen. PRO’98 vindt dat dit netwerk gemeentedekkend moet worden opgezet.

De komende jaren zal vooral het zuiden van het dorp Barneveld worden uitgebreid met nieuwe woonwijken. Van belang is dat de brandweerdekking in dit deel van Barneveld voldoende is.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld