Bron van inspiratie

Bron van inspiratie

PRO ’98 wil

  • uitbreiding museum Nairac richten op het aantrekken van interessante collecties
  • samen met lokale kunstenaars een kunstroute ontwikkelen
  • ondersteuning van nieuwe incidentele culturele activiteiten
  • goede atelier- en expositieruimte voor lokale (startende) kunstenaars.
  • kunstbeoefening voor ieder kind toegankelijk
  • een Muziekschool die zich richt op de vraag van de leerling en niet op het aanbod
  • de mogelijkheid van een musicalschool onderzoeken
  • dat theater- en toneelverenigingen blijvend gebruik kunnen maken van het Schaffelaartheater

Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie maar spelen ook een belangrijke rol bij participatie en emancipatie van burgers. Cultuur draagt ook bij aan het imago van een gemeente en aan de lokale identiteit. Het is bij uitstek een terrein waarin de ene gemeente zich kan onderscheiden van een andere gemeente. PRO’98 vindt het belangrijk dat kinderen in een achterstandpositie zich ook kunnen ontwikkelen in een culturele richting.

Plaatselijke kunstenaars kunnen worden benaderd voor het ontwikkelen van een kunstroute in de openbare ruimte. Incidentele nieuwe culturele activiteiten moeten krachtig door de gemeente ondersteund blijven.

PRO’98 vindt dat, als er besloten wordt tot uitbreiding van museum Nairac, deze gericht moet zijn op het aantrekken van interessante (tijdelijke) collecties, zodat meer dagjesmensen de weg naar Barneveld weten te vinden.

Daarnaast moet er gezocht worden naar een goede locatie voor atelier- en tentoonstellingsruimte voor plaatselijke (startende) kunstenaars en cursisten van de Barnevue.

PRO’98 vindt het initiatief voor een luchtballonmuseum interessant.

De Muziekschool richt zich nu vooral op aanbodgericht muziekonderwijs in één instrument. PRO’98 vindt dat de Muziekschool vraag gerichter kan gaan werken. Als leerlingen dat wensen, moeten bijvoorbeeld combinaties van lessen, zoals zang en gitaar, ook mogelijk zijn. PRO’98 wil onderzoeken of er in Barneveld voldoende interesse is in een musicalschool dan wel combinatielessen van muziek, theater en dans.

In Barneveld is in het afgelopen jaar een theater gebouwd; een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. PRO’98 vindt dat plaatselijke toneel- en theaterverenigingen voor verenigingstarieven gebruik moeten kunnen blijven maken van dit theater. PRO”98 vindt dat het aanbod aan podiumkunsten in het theater gevarieerd moet blijven, alle vormen van theater moeten mogelijk zijn en voor elk wat wils.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld