Een neutrale gemeente

Een neutrale gemeente

Pro’98 wil:

  • een neutrale overheid als het gaat om levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen
  • initiatieven voor activiteiten op zondag van harte ondersteunen

In Barneveld wonen mensen met zeer uiteenlopende levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen. Het is daarom van groot belang dat de gemeente zich op dit terrein neutraal opstelt en de wet uitvoert. In de Zondagswet staat vastgelegd hoe om te gaan met de zondagsrust.  De gemeente moet niet een groep die veel waarde hecht aan de zondagsrust meer beschermen en daarmee beperkingen opleggen aan een groep mensen die (juist) op zondag activiteiten willen ondernemen.

Initiatieven voor activiteiten op zondag die vallen binnen de kaders van de (Zondags)wet, waarbij dus rekening wordt gehouden met de in Barneveld levende gevoelens over de zondagsrust, zullen wij van harte ondersteunen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld