Food Valley

Food Valley

PRO’98 vindt:

  • samenwerking in Food Valley verband verstandig op het gebied van strategische beleidsuitvoering en gemeentelijke bedrijfsvoering
  • efficiency, resultaten en democratische legitimiteit sleutelwoorden

PRO’98 vindt het verstandig dat de gemeente Barneveld samen werkt met gemeentes uit de regio.  Vanuit de provinciale en landelijke overheid wordt meestal gekeken naar en beleid gemaakt voor een regio en minder op gemeentelijk niveau. Door samen te werken kunnen gemeentes zich sterk maken voor (boven) gemeentelijke belangen, dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van gemeentelijke autonomie.

PRO’98 ziet voordelen in de vorming van een nieuwe regio Food Valley, vooral op het gebied van strategische beleidsuitvoering en gemeentelijke bedrijfsvoering. Resultaatgericht en efficiency zijn daarbij voor PRO’98 sleutelwoorden. Democratische legitimiteit is voor PRO’98 wezenlijk, de gemeenteraad (en dus de burgers van Barneveld) moet richting kunnen geven aan en controleren van het beleid.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld