Goede ontsluiting

Goede ontsluiting

PRO’98 wil

  • een goede ontsluiting en verkeersdoorstroming op industrieterreinen
  • verkeersveilige leefbare dorpen
  • een omleiding om Voorthuizen snel realiseren en om Barneveld op termijn

Voor het verkeer op bovenlokaal niveau dient de gemeente met hogere overheden samen te werken om de doorstroming op A1 en A30 te behouden. PRO’98 wil de ontsluiting via de Zelderseweg behouden.

PRO’98 vindt dat Harselaar-Zuid via de Baron van Nagellstraat en de nieuwe randweg moet worden ontsloten. Een nieuwe weg ten noorden van de Vaarst hoort daar niet bij. Aandacht voor goede bereikbaarheid van het industrieterrein met de fiets is belangrijk.

Parallelwegen naast de snelwegen A1 en A30 zorgen voor een verbetering van doorstroming van het verkeer van de industrieterreinen Harselaar en Barneveld-Noord/de Briellaerd.

Om Voorthuizen verkeersveilig en leefbaar te houden, vindt PRO’98 het belangrijk dat de omleiding Voorthuizen  snel uitgevoerd wordt. Daarnaast moet een lokale weg ten zuiden van Voorthuizen aangelegd worden. Ook de rondweg om Barneveld is op termijn noodzakelijk vanuit overwegingen op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid. De verkeersveiligheid op vele wegen in de gemeente kan verbeteren door het terugbrengen van de maximum snelheid.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld