Ouderen

Ouderen

PRO’98 wil

  • dat de SWOB zich kan ontwikkelen tot een professionele ouderenorganisatie
  • een goede en adequate ondersteuning van ouderen
  • steun bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers
  • meer aandacht voor ouderenbeleid, waaronder specifieke woonwensen
  • meer zorginstellingen waar ruimte is voor mensen van allerlei gezindten

Ook voor ouderen geldt dat de overheid een toenemend beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen.

PRO’98 vindt het belangrijk dat er goede voorzieningen voor ouderen binnen onze gemeente voor handen zijn. PRO’98 vindt dat de Stichting Welzijn Ouderen Barneveld moet uitgroeien tot een organisatie die adequaat kan inspelen op de groeiende groep ouderen. Daarvoor moet de SWOB goed worden gefaciliteerd.

Het is van belang om ouderenbeleid te ontwikkelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kennis en expertise van organisaties als de Vrijwilligers Centrale Barneveld , SWOB, Protestants Christelijke Ouderen Bond en de Seniorenraad.

Mantelzorg, thuiszorg, maaltijd aan huis en diensten van vrijwilligers zijn absoluut noodzakelijk. Voorkomen moet worden dat mantelzorgers “omvallen”, goede ondersteuning door vooral het “regelwerk” over te nemen,  zoals de VCB dat nu aanbiedt, is van het grootste belang.

Bij de inrichting van woonwijken en bij de keuze van locaties voor nieuw te bouwen seniorenwoningen moeten we rekening houden met de specifieke woonwensen van ouderen.

PRO’98 pleit voor meer zorginstellingen binnen onze gemeente waar ruimte is voor mensen van allerlei gezindten.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld