Ruimtelijke ordeing

Ruimtelijke ordeing

PRO’98 vindt

  • dat de Randstad bij Amersfoort ophoudt
  • leefbare en groene dorpskernen belangrijk
  • onze industrieterreinen moeten fungeren als opvang van bedrijven uit het buitengebied
  • beeldkwaliteit net zo belangrijk als bestemming
  • dat het stelsel van milieuvergunningen actueel moet zijn

De meeste inwoners waarderen het dorpse karakter van onze gemeente. De ruimtelijke ordening moet gericht zijn op het behoud van een groene omgeving met dorpskernen. Grootstedelijke ontwikkeling past hier niet binnen. Barneveld is het begin van de Veluwe en niet het begin van de Randstad. Wij wensen het gehele gebied in het westen van de gemeente “groen” te houden. PRO’98 vindt dat er groene zones binnen en tussen wijken ingericht moeten worden.

Onze industrieterreinen moeten fungeren als opvang van bedrijfsmatige activiteiten uit het buitengebied. Industriële ontwikkeling dient plaats te vinden op de nieuw te ontwikkelen locaties zoals Harselaar-Zuid en de Driehoek. Hinderlijke bedrijven dienen uit de woonkernen te verdwijnen.

PRO’98 vindt dat in de kernen geen massale hoogbouw kan plaats vinden. Indien er ruimtelijke plannen voor de gemeente ontwikkeld worden, moeten burgers betrokken worden in de planvorming. De verouderde bestemmingsplannen voor diverse kernen worden spoedig geactualiseerd. Naast het vastleggen van een bestemming is beeldkwaliteit belangrijk.

 

Het stelsel van milieuvergunningen dient minstens iedere zeven jaar geactualiseerd te worden. Er moet meer gehandhaafd en minder gedoogd worden. Omwonenden moeten voorgelicht worden over risicovolle situaties en consequenties van rampenplannen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld