Samen met ondernemers

Samen met ondernemers

PRO’98 wil

–        eenvoudige, heldere regelgeving en een eenvoudig vergunningenstelsel
–        samen met ondernemers beroepsonderwijs stimuleren om zich te vestigen
–        starters ruimte geven door knellende regels af te schaffen
–        kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid op onze industrieterreinen

PRO’98 vindt dat onze gemeente goede randvoorwaarden moet scheppen, zodat er voldoende werkgelegenheid blijft en bij komt. Gemeentes kunnen geen banen creëren, maar wel voor goede voorwaarden zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Wij zien dat in deze  tijd het vooral het midden- en klein bedrijf en de startende ondernemers zijn, die zorgen voor werkgelegenheid en vernieuwing.

Het aanbestedingsbeleid van de gemeente moet er voor zorgen dat ook het midden- en kleinbedrijf volop mee kan doen.

 PRO’98 vindt dat we ondernemerschap moeten stimuleren door heldere en eenvoudige regelgeving en een dito vergunningenstelsel, goed beroepsonderwijs dat aansluit bij de (kwaliteits)wensen van Barneveldse ondernemers en te zorgen voor een schoon, bereikbaar, veilig en groen leefklimaat met goede voorzieningen waar je graag wilt wonen. Deze voorwaarden zullen ondernemers aanspreken om zich in onze gemeente te vestigen of te blijven. Samen met ondernemers moet de gemeente inventariseren welk type beroepsonderwijs voor hen van belang is, zodat de gemeente scholen voor beroepsonderwijs kan interesseren om zich in Barneveld te vestigen.

De meeste starters beginnen hun bedrijfje vanuit de eigen woning. Het gaat dan vaak om bedrijven in de ICT of zakelijke dienstverlening. PRO’98 vindt dat het startende ondernemers eenvoudig moet worden gemaakt om op die wijze met hun bedrijf te beginnen, mits er geen sprake is van overlast voor de omgeving. Knellende regels op dit terrein moeten worden afgeschaft en bestemmingsplannen aangepast, zodat functiemenging mogelijk wordt.

Samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerrein moet worden gestimuleerd. Te denken valt dan aan gemeenschappelijke parkeervoorzieningen, maar ook aan de ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen (voor startende ondernemers).

Barneveld beschikt zeer waarschijnlijk binnen afzienbare termijn over nieuw bedrijfsterrein (Harselaar-Zuid en de Driehoek). In samenwerking binnen het Food Valley gebied kunnen de gemeentes onderling met elkaar afstemmen welke bedrijven in welke gemeentes gevestigd worden. Barneveld moet kiezen voor kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid, die voldoende werkgelegenheid biedt en waarvan de milieubelasting niet onevenredig hoog is. Een evenwichtige economische structuur is belangrijk.

De gemeente Barneveld moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven, instellingen en publieke en maatschappelijke organisaties uit verschillende economische sectoren. Dat schept werkgelegenheid die niet eenzijdig is.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld