Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

Pro’98 kiest voor

  • samen met de denktank een gemeentelijke visie op onderwijs ontwikkelen
  • kwaliteit van de voorschoolse opvang maatgevend om achterstanden weg te werken
  • voldoende kinderopvang en buitenschoolse opvang

Er moet worden voorkomen dat er scholen ontstaan waar leerlingen met een achterstand zich concentreren. Het aannamebeleid van scholen moet nadrukkelijk aandacht krijgen in de te ontwikkelen visie. Daarbij dient de denktank, waarin alle basisscholen bestuurlijk zijn vertegenwoordigd, als adviesorgaan.

PRO’98 vindt (toetsing van) kwaliteit en aansluiting belangrijk als het gaat om voor- en vroegschoolse educatie. Gekeken moet worden of de uitwisseling van kennis over de peuter tussen voorschool (peuterspeelzaal) en de basisschool verbeterd kan worden. Een kind kan dan op de basisschool een zo goed mogelijke start maken met, indien nodig, op zijn/haar niveau afgestemde leermiddelen.  Er moet voldoende kinderopvang en buitenschoolse opvang in Barneveld aanwezig zijn.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld