Vluchtelingen

Vluchtelingen

PRO’98 vindt

  • dat vluchtelingen goed opgevangen moeten worden

PRO’98 wil dat vluchtelingen die in Nederland mogen blijven recht hebben op ondersteuning bij het integreren in onze samenleving. We vinden het belangrijk dat deze vluchtelingen zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen onze gemeente. Vluchtelingen waarvan (nog) niet duidelijk is of ze hier mogen blijven moeten op humane en correcte wijze opgevangen worden.  We realiseren ons dat we als gemeente landelijk beleid zullen moeten volgen, maar we willen dit beleid zo ruimhartig en humaan mogelijk uit te voeren.